Помост

Вопросы веры

Акафист за единоумершего

Канон за единоумершего (об усопшем)

Аудио:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй (трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй (12 раз). Слава, и ныне:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу (поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу (поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (поклон.)

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же (трижды).

Го́споди, поми́луй (трижды).

Тропарь, глас 8-й

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй и поле́зное всем подава́яй, еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея́, раб Твои́х): на Тя бо упова́ние возложи́ (возложи́ша), Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Богородичен: Тебе́ и сте́ну, и приста́нище и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое́го, и от греха́ мое́го очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое́му да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 8-й

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Отве́рз уста́ моя́, Спа́се, сло́во ми пода́ждь моли́тися, Милосе́рде, о преста́вленнем рабе́ Твое́м, имярек, да поко́иши ду́шу его, Влады́ко.

Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Мертв быв пло́тию, Спа́се, и во гро́бе положе́н с ме́ртвыми, ду́шу раба́ Твоего́ поко́й в ме́сте зла́чне, я́ко Милосе́рд.

Слава: Моле́бный глас мой услы́ши, Бо́же Триипоста́сне, и учини́ ду́шу преста́вленнаго в не́дрех Авраа́млих, Изба́вителю.

И ныне: Ты, Пречи́стая Богоро́дице, Его́же без и́скуса му́жеска заче́нши родила́ еси́, моли́ Сы́на Твоего́ пода́ти поко́й рабу́ Твоему́ преста́вленному, имярек.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же ли́цы святы́х веселя́тся, ду́шу раба́ Твоего́ преста́вленнаго поко́й, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иде́же ли́цы святы́х, та́мо вчини́, Влады́ко, послужи́вшаго Тебе́ всем се́рдцем и воздви́гшаго и́го Твое́ на ра́мо свое́, я́ко Еди́н Влады́ка живота́ и сме́рти.

Слава: Небе́сный Отче Вседержи́телю, и Сы́не Единоро́дный, и Ду́ше Святы́й Исхо́дный, пре́зри уме́ршаго согреше́ния, и в Це́ркви пе́рвенец всели́ его́, сла́вити Тя со все́ми уго́ждшими Тебе́.

И ныне: Яко Ма́ти Свята́я Пресвята́го Бо́га, Влады́чице вся́ческих, Мари́е Богоро́дице, со все́ми святы́ми Сего́ моли́ ду́шу поко́ити раба́ Твоего́ в Небе́сных селе́ниих.

Го́споди, поми́луй (трижды).

Седален, глас 5-й

Поко́й, Спа́се наш, с пр́аведными раба́ Твоего́, и сего́ всели́ во дворы Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне: Богородичен: От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же, сы́ны све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Соше́дый в преиспо́дняя, Христе́, совоздви́гл еси́ уме́ршия вся, и преста́вльшагося от нас поко́й, Спа́се, я́ко щедр.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Никто́же без греха́ есть, то́кмо Ты Еди́н, Влады́ко: сего́ ра́ди преста́вленному и грехи́ оста́ви, и в рай того́ всели́.

Слава: Услы́ши, Тро́ице Свята́я, гла́сы моле́бныя, приноси́мыя Тебе́ в це́ркви о усо́пшем, и Богонача́льным Твои́м све́том озари́ ду́шу, омраче́нную су́етными приверже́нии.

И ныне: Родила́ еси́, Пречи́стая, без му́жеска се́мене, Бо́га соверше́нна и Челове́ка соверше́нна, взе́млющаго грехи́ на́ша, Де́во. Того́ моли́, Госпоже́, преста́вльшемуся рабу́ Твоему́ пода́ти поко́й.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Имы́й живота́ и сме́рти власть, преста́вленнаго от нас поко́й, Христе́ Бо́же, Ты бо еси́ всех, Спа́се, поко́й и живо́т.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

На Тя, Спа́се, наде́жду возло́жь, уме́рый оты́де от нас; Ты же, Го́споди, уще́дри его́, я́ко Бог Многоми́лостив.

Слава: Просвети́ нас, Трисвя́те, воспева́емый Влады́ко, моля́щихся Тебе́, мир небе́сный прия́ти, и в ми́рных се́лех ду́шу вчини́, отше́дшую от вре́менных в наде́жде безконе́чныя жи́зни.

И ныне: Шу́йяго стоя́ния, Пречи́стая, изба́вити преста́вленнаго умоли́ Сы́на Твоего́, Де́во Госпоже́, я́ко Спа́са и Бо́га на́шего Ма́ти су́щая.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

А́да испрове́рг, Влады́ко, воскреси́л еси́ уме́ршия от ве́ка: и ны́не преста́вленнаго от нас, в не́дро Авраа́мле Ты, Бо́же, всели́, прегреше́ния вся отпусти́в, я́ко Милосе́рд.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

За́поведь, ю́же ми дал еси́, Бо́же, преступи́х и сме́ртен бых, но Ты, Бо́же, соше́дый во гроб и ду́ши я́же от ве́ка воскреси́вый, не возста́ви мене́, Влады́ко, на муче́ние, но на поко́й, преста́вленный вопие́т Тебе́ с на́ми, Многоми́лостиве.

Слава: Мо́лим Тя, Безнача́льне Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, зло́бою душезло́бнаго ми́ра озло́бленную и к Тебе́, Зижди́телю, преше́дшую ду́шу во а́дово дно не отри́ни, Бо́же Спа́се мой.

И ныне: С небесе́ Христо́с Бог наш, я́ко дождь на руно́, Пречи́стая, сни́де на Тя, напая́я весь мир и изсуша́я вся безбо́жныя пото́ки, наводня́яй всю зе́млю ра́зумом Свои́м, Присноде́во; Того́ моли́ да́ти поко́й преста́вленному рабу́ Твоему́.

Го́споди, поми́луй (трижды). Слава и ныне:

Кондак, глас 8-й

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

Икос

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка: земни́и у́бо от земли́ созда́хомся и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́ и в зе́млю оты́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Влады́ко Христе́ Бо́же, егда́ хо́щеши суди́ти ми́ру, пощади́ ду́шу раба́ Твоего́, его́же от нас прия́л еси́, вопию́щаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В пи́щи ра́йстей, иде́же пра́ведных ду́ши веселя́тся, послужи́вших Тебе́, причти́ с ни́ми, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Иуде́йския три о́троки спасы́й во огни́, в Трие́х Ли́цех воспе́тый, изба́ви огня́ ве́чнаго усо́пшаго, воспе́вшаго Ти ве́рно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Влады́ку Христа́ ро́ждшая всех Бо́га, вла́сти те́мныя возду́шнаго кня́зя изба́ви, Де́во, ду́шу преста́вльшагося в ве́ре и воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Сконча́в тече́ние и к Тебе́ прибего́х, Го́споди, преста́вленный вопие́т ны́не, прегреше́ния оста́ви, Христе́ Бо́же, и не осуди́ мене́, егда́ хо́щеши суди́ти всем, ве́рно бо Тебе́ взыва́х: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Поне́сшаго, Влады́ко, и́го Твое́ на ра́ме свое́м, и бре́мя Твое́ ле́гкое, а́ще и не всегда́, оба́че в ме́сте преподо́бных Твои́х всели́ ду́шу его́, воспе́вшаго Тебе́, Христе́ Спа́се: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те Его во ве́ки.

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа.

Слава: Безнача́льная Тро́ице Свята́я, Бо́же Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, в ли́це святы́х причти́ ду́шу преста́вленнаго раба́ Твоего́ и огня́ ве́чнаго изба́ви, да Тя хва́лит, воспева́я во ве́ки: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ныне: Тя, Де́во, проро́честии ли́цы прореко́ша, прозря́ще бо Тя прозорли́выма очи́ма: ов у́бо жезл нарече́ Тя, ин же дверь восто́чную, ов же го́ру челове́ки несеко́мую. Мы же испове́дуем Тя вои́стинну Богоро́дицу, Бо́га вся́ческих ро́ждшую, Его́же моли́ упоко́ити преста́вленнаго во ве́ки вся.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с. Тем Тя, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иису́се Бо́же мой, Спа́се, Ада́мле Ты взял еси́ преступле́ние и сме́рти вкуси́л еси́, да челове́ки от нея́ свободи́ши, Милосе́рде. Те́мже мо́лим Тя, Ми́лостиве: преста́вленнаго поко́й, я́ко Благ, во дво́рех святы́х Твои́х, я́ко Еди́н Всеблаги́й и Милосе́рдый.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Несть никто́же, Милосе́рде, и́же не согреши́ в челове́цех, то́кмо Ты Еди́н, Иису́се Христе́, взе́мляй грехи́ всего́ ми́ра. Те́мже, очи́стив раба́ Твоего́ от прегреше́ний, вчини́ во святы́х Твои́х дво́рех: Ты бо живо́т еси́ и поко́й, и свет, и весе́лие всех, Тебе́ благоугоди́вших.

Слава: Удиви́ся все естество́ челове́ческое, ка́ко Безнача́льнаго Отца́ Сын сый Единоро́дный, плоть от Де́вы де́йством Свята́го Ду́ха прия́л еси́, и пострада́л еси́ я́ко челове́к, да уме́ршия оживи́ши. Тем и преста́вленнаго ны́не от нас, приле́жно мо́лим Тя, во стране́ живы́х, я́ко Благ, всели́.

И ныне: Неве́сту Тя нарица́ем, Пречи́стая, Отца́ неви́димаго, и Ма́терь Сы́на, из Тебе́ Ду́хом Святы́м воплоще́ннаго, и моле́бницу Тя о усо́пшем рабе́ Твое́м предлага́ем: Тебе́ бо помо́щницу и́мамы, земни́и, и любо́вию пою́ще Тя велича́ем (поклон).

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, присноблаже́нную и пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Заупокойная лития для чтения мирянами1

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй (трижды). Слава, и ныне:

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Тропари, глас 4-й

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, ду́шу раба́ Твоего́, Спа́се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́ва: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упоко́й.

И ны́не: Еди́на Чи́стая и Непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мени ро́ждшая, моли́ спасти́ся душе́ его́.

Го́споди, поми́луй (40 раз).

Молитва

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго усопшего раба Твоего, имярек, и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, имярек, Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем (поклон).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.(поклон).

Го́споди, поми́луй (трижды).

Го́споди, благослови́ (поклон).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и упокой душу раба Твоего, имярек, в безконечныя веки, яко благ и человеколюбец, аминь.

Рабу Божию, имярек, усопшему вечная память, вечная память, вечная память.

И читаем трижды тропарь с поклонами:

Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего, имярек (поклон), и елико в житии сем яко человек согреши, Ты же, яко человеколюбец Бог, прости его и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), Небесному Царствию причастника учини (поклон) и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Примечание

1 Здесь лития является завершением заупокойного канона, но ее можно читать отдельно и дома, и на кладбище. Тогда начинаем ее словами: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Акафист за единоумершаго

Читается ежедневно в течение 40 дней по смерти и столько же перед годовщиной смерти

Кондак 1

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, о спасении мира грешнаго душу Свою положивый, давый нам власть чадами Божиими быти и обитати в невечернем дни Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную радость усопшему, о немже с мольбою взываем Ти: Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Икос 1

Господом данный Ангеле-хранителю святый, прииди помолитися о рабе твоем, егоже на всех путех жизни сопровождал, хранил и наставлял еси, воззови с нами ко Спасу Всещедрому: Иисусе, истреби рукописание грехов раба Твоего (имярек). Иисусе, уврачуй его язвы душевныя. Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о нем. Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им. Иисусе, покрый его несовершенства светоносною ризою Твоего искупления. Иисусе, возвесели его милосердием Твоим. Иисусе Неизреченный, Великий и Чудный, явися ему Сам. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 2

Яко безутешная горлица, носится душа над юдолию земною, созерцая с высоты Божественнаго разумения греси и соблазны минувшаго пути, горько скорбя о каждом невозвратном дни, ушедшем без пользы, но помилуй раба Твоего, Владыко, да внидет он в покой Твой, взывая: Аллилуиа.

Икос 2

Аще и Ты страдал о всем мире, аще и Ты проливал еси слезы и кровавый пот о живых и мертвых, кто нас удержит от молитвы за усопшаго? Подражая Тебе, сошедшему даже до ада, молимтися о спасении раба Твоего: Иисусе, жизни Подателю, озари его светом Твоим. Иисусе, да будет он едино с Тобою и Отцем . Иисусе, всех призываяй в виноградник Твой, не забуди озарити его светом Твоим. Иисусе, щедрый Раздаятелю вечных наград, яви его сыном чертога Твоего. Иисусе, верни душе его благодатныя силы первозданныя чистоты. Иисусе, да умножатся во имя его добрая дела. Иисусе, согрей осиротевшия Твоею таинственною отрадою. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 3

Связанный узами плоти раб Твой падаше греховно, обаче дух его томился есть по Твоей вечной правде и святости, ныне же, егда немощь плотская скована есть могильным тлением, да вознесется душа его превыше солнца к Тебе, Всесвятому, и воспоет песнь избавления: Аллилуиа.

Икос 3

Верховный апостол Твой в хладную нощь у огня трижды отреклся есть от Тебе, и Ты спасл еси его. Единый ведый человеческаго естества немощь, прости и рабу Твоему (имярек) многовидная отпадения от воли Твоея. Иисусе, всели его тамо, идеже несть заблуждений. Иисусе, избави его от тягостных терзаний совести. Иисусе, да сгинет навеки память грехов его. Иисусе, соблазнов юности его не помяни. Иисусе, от тайных беззаконий очисти его. Иисусе, осени его тихим светом спасения. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 4

Бури жизни миновали, страдания земная окончена, безсильны врази с их злобою, но сильна есть любовь, избавляющая от вечнаго мрака и спасающая всех, о ком возносится Тебе дерзновенная песнь: Аллилуиа.

Икос 4

Ты еси без числа милосерд к нам. Ты единый Избавитель, что мы прибавим к подвигу спасающия любве Твоея? обаче якоже Симон Киринейский помогаше нести Крест Тебе, Всесильному, тако и ныне благости Твоей угодно есть спасение близких совершати с участием нашим. Иисусе, Ты заповедал еси друг друга тяготы носити. Иисусе, Ты еси и по смерти милующий нас. Иисусе, союз любве положивый между мертвыми и живыми. Иисусе, да послужат подвизи любящих во спасение рабу Твоему (имярек). Иисусе, услыши его вопль сердечный, возносимый нашими устами. Иисусе, в наших слезах приими его покаяние. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 5

Боже, да будет принят Тобою его предсмертный вздох сокрушения, якоже мольба благоразумнаго разбойника. Он угас на жизненном кресте, даждь наследовать ему Твоя обетования, якоже тому: «Аминь, глаголю тебе, ныне же со Мною будеши в раи», где сонмы раскаявшихся грешников радостно поют: Аллилуиа.

Икос 5

За нас Распятый, за нас измученный, простри руку с Твоего Креста, каплями крови Твоея безследно омый излитыя согрешения его, благообразною Твоею наготою согрей обнаженную осиротевшую душу. Иисусе, Ты ведал еси его жизнь до рождения и возлюбил его. Иисусе, Ты видел еси его издалече с высоты Креста Твоего. Иисусе, Ты простирал еси ему, вдаль грядущему, изъязвленная объятия Твоя. Иисусе, Ты взывал еси о прощении его на кровавой Голгофе. Иисусе, Ты кротко умирал еси за него в тяжких муках. Иисусе, претерпевый во гробе положение, освяти его могильный покой. Иисусе воскресший, вознеси ко Отцу озлобленную миром и спасенную Тобою душу. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 6

Спит он вечным сном могилы, обаче душа его не дремлет, чает Тебе, Господи, жаждет Тебе, вечнаго Жениха. Да исполнятся на умершем слова Твоя: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, имать живот вечный». Даждь ему ясти от манны сокровенныя и пети у Престола Твоего: Аллилуиа.

Икос 6

Смерть разлучила есть со всеми ближними: отдалися душа, знаемии сокрушаются, и токмо Ты един остался еси близок. Разрушились преграды плоти, и Ты открылся еси в неприступном величии Божества с ожиданием ответа. Иисусе, Любовь превыше всякаго разумения, помилуй раба Твоего. Иисусе, удаляясь от Тебе, он тяжко страждаше. Иисусе, прости неверность его сердца. Иисусе, обманутыя надежды рождали тоску по Тебе. Иисусе, вспомни те часы, егда душа его трепеташе восторгом Твоим. Иисусе, даждь скончавшемуся неземную радость и покой. Иисусе, единый верный, неизменный, приими его. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 7

Веруем, яко недолга будет разлука наша. Мы хороним тебя, яко на ниве зерно, ты имаши произрасти в иной стране. Да погибнут в могиле плевелы грехов твоих, а дела добрая там просияют, идеже семена добра приносят нетленныя плоды, идеже души святии поют: Аллилуиа.

Икос 7

Егда уделом умершаго станет забвение, егда образ его поблекнет в сердцах и время изгладит вместе с могилою и ревность молитвы о нем, и тогда Ты не остави его, даждь отраду одинокой душе. Иисусе, Твоя любовь не охладевает. Иисусе, неистощимо есть Твое благоволение. Иисусе, в неумолкаемых мольбах Церкве да омыются греси его приношением Жертвы Безкровныя. Иисусе, предстательством всех святых даруй ему благодать молитвы о живых. Иисусе, во дни испытаний наших приими его ходатайство о нас. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 8

Имамы молитися со слезами, егда память об усопшем мучительно свежа есть, имамы поминати имя его в нощи и во дни, раздавая милостыню, питая гладных, из глубины души взывая: Аллилуиа.

Икос 8

Тайнозритель Иоанн Богослов созерцаше у Престола Агнца Божия великое множество людей, облеченных в белыя ризы: се тии, иже приидоша от скорби великия. Они радостно служат Богу день и нощь, и Бог обитает с ними, и не коснется их мука. Иисусе, причти к ним и раба Твоего (имярек). Иисусе, он много страдаше и томляшеся. Иисусе, известны Тебе все горьции часы и тягостныя минуты его. Иисусе, на земли он имаше печали и скорби, даждь ему на небе отраду. Иисусе, услади его от источников живыя воды. Иисусе, отыми всяку слезу от очей его. Иисусе, всели его, идеже не опаляет, но живит солнце правды Твоея. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 9

Кончено странствование земное, кий благодатный переход в мир Духа, кое созерцание новых неведомых миру земному вещей и небесных красот, душа возвращается в Отечество свое, идеже светлое солнце, правда Божия просвещает поющих: Аллилуиа.

Икос 9

Аще отблеск и след Твой полагает сияние на лице смертных, каков же Сам еси?! Аще плоды Твоих рук столь прекрасны, и земля, отражающая токмо тень Твою, полна невыразимаго величия, каков же невидимый Лик Твой?! Открой славу Твою усопшему рабу Твоему (имярек). Иисусе, обостри его слух к восприятию Твоего Божества. Иисусе, обостри его ум к разумению небесных. Иисусе, да будет его радость преисполненная. Иисусе, подкрепи его надеждою встречи в обителех блаженных. Иисусе, даждь нам почувствовать благодатную силу заупокойныя молитвы. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 10

Отче наш, скончавшагося в Царствие Твое приими, идеже несть греха и зла, идеже нерушима Святая воля, идеже в сонмах чистейших душ и непорочных Ангелов святится Твое благодатное имя и благоухает хвала: Аллилуиа.

Икос 10

В той день Ангели поставят Престол Твой, Судие, и Ты возсияеши во славе Отца Твоего, неся воздаяние всякому человеку. О, воззри тогда милостиво на смиреннаго раба Твоего (имярек), рцы ему: «Прииди одесную Мене». Иисусе, яко Бог власть имаши оставляти грехи. Иисусе, прости его согрешения забытая или стыдом утаенная. Иисусе, отпусти беззакония немощи и неведения. Иисусе, избави его от несвятимых глубин адскаго отчаяния. Иисусе, да унаследует он Твоя животворящая обетования. Иисусе, сопричти его благословенным Отца Твоего. Иисусе, даждь ему во веки нескончаемое блаженство. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 11

Владыко Всеблагий, да отверзятся усопшему солнцевидныя врата райския, да встретят его с ликованием соборы праведных и святых, сонмы близких и любивших его, да возрадуются о нем светоноснии Ангели Твои, да узрит он и Присноблаженную Матерь Твою тамо, идеже победно звучит: Аллилуиа.

Икос 11

Под дыханием Твоим оживают цветы, воскресает природа, пробуждаются сонмы мельчайших тварей, Твой взор светлее весенних небес, Твоя любовь, Иисусе, теплее лучей солнечных. Ты из праха земнаго воскресил еси бренную плоть человеческую к расцвету вечныя нетленныя жизни весны, тогда озари и раба Твоего (имярек) светом милостей Твоих. Иисусе, в Твоей деснице благоволение и жизнь. Иисусе, во взоре Твоем свет и любовь. Иисусе, избави усопшаго от вечныя смерти духовныя. Иисусе, сей усну с надеждою, подобно Нилу-реце пред холодной зимой. Иисусе, пробуди его, егда терния земли облекутся цветом вечности. Иисусе, да не омрачит ничто земное его последняго сна. Иисусе, Счастье Неизменное и цель нашего бытия. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 12

Христе! Ты – Царство Небесное, Ты – земля кротких, Ты – обитель многих, Ты – питие совершенное новое, Ты – одеяние и венец преподобных, Ты – ложе упокоения святых, Ты – Сладчайший Иисусе! Тебе подобает хвала: Аллилуиа.

Икос 12

Под образом тихих садов неземныя красоты и светлых, яко солнце, обителей и в великолепии небесных песнопений Ты открыл еси нам блаженство любящих Тя. Иисусе, да внидет раб Твой в радость Твою. Иисусе, облецы его сиянием славы Отца. Иисусе, освяти его озарением Духа Святаго. Иисусе, да услышит он неизреченную песнь Херувимов. Иисусе, да будет он восходить от славы в славу. Иисусе, да узрит он Тебя лицем к лицу. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 13

О Женише Безсмертный, в полночь греха и неверия грядый с небес со Ангелами судити миру всему! Отверзи двери славнаго чертога Твоего рабу Твоему (имярек), да в безчисленных сонмах святых во веки поет: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Сей кондак глаголи трижды. Затем 1-й икос и 1-й кондак.

Икос 1

Господом данный Ангеле-хранителю святый, прииди помолитися о рабе твоем, егоже на всех путех жизни сопровождал, хранил и наставлял еси, воззови с нами ко Спасу Всещедрому: Иисусе, истреби рукописание грехов раба Твоего (имярек). Иисусе, уврачуй его язвы душевныя. Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о нем. Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им. Иисусе, покрый его несовершенства светоносною ризою Твоего искупления. Иисусе, возвесели его милосердием Твоим. Иисусе Неизреченный, Великий и Чудный, явися ему Сам. Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 1

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, о спасении мира грешнаго душу Свою положивый, давый нам власть чадами Божиими быти и обитати в невечернем дни Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную радость усопшему, о немже с мольбою взываем Ти: Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Акафист за единоумершего — текст читать

Молиться за усопших родных и близких людей – один из добрых обычаев христианства. В священном тексте, который читается верующим, вложен глубокий смысл. Это любовь к почившему, желание, чтобы его душа была чиста от грехов. Многие считают, что дороговизна памятника на кладбище и поминки с яствами на столе – лучшее, что можно сделать для умершего человека. На самом деле, это не так. Истинную Благодать Господа Бога человеческая душа получает только тогда, когда ее помнят и ставят за нее свечки в церкви, читая акафист за единоумершего.


Значение акафиста за единоумершего

После смерти человек не может помолиться за самого себя. Вот почему самые близкие должны приходить в церковь и молиться Богу за все грехи того, кто находится в ином мире.

Акафист – это специальное песнопение, особый гимн, который следует читать только стоя. Мытарства – это то, что происходит с душой каждого человека, когда он умирает. Длится все это в течение 40 мучительных дней. Первые 3 дня душа только у своего гроба, рядом со всеми родственниками. С 3 по 9 день – она витает и разглядывает то, что ждет ее на небе. А до 40 дня начинаются самые сложные мучения и страдания, которые, кажется, длятся целую вечность.

Здесь стоить помнить, что для усопшего человека не столь важно, каков его памятник, что-то материальное не становится больше приоритетным. Душа должна почувствовать себя хорошо, соединиться с другими, очиститься от земных грехов и стать одной из духов.

Как же тогда помогает акафист за единоумершего? Это своего рода помощь, которая так важна тем, кто покинул землю. Акафист помогает душе начать новый правильный путь. Родные просят у Господа Бога прощения за усопшего, молят его о помиловании и скорейшего отправления в рай. Вот почему читать акафист крайне важно хотя бы потому, что душе близкого будет намного легче пережить эти 40 ужасных дней мытарства.

Текст акафиста за единоумершего

Кондак 1

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, о спасении мира грешнаго душу Свою положивый, давый нам власть чадами Божиими быти и обитати в невечернем дни Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную радость усопшему, о немже с мольбою взываем Ти: Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Икос 1

Господом данный Ангеле хранителю святый, прииди помолиться о рабе твоем, егоже на всех путех жизни сопровождал, хранил и наставлял еcи, воззови с нами ко Спасу Всещедрому.

Иисусе, истреби рукописание грехов раба Твоего (имярек).

Иисусе, уврачуй его язвы душевные.

Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о нем.

Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им.

Иисусе покрый его несовершенства светоносною ризою Твоего искупления.

Иисусе, возвесели его милосердием Твоим.

Иисусе неизреченный, великий и чудный, явися ему Сам.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 2

Яко безутешная горлица носится душа над юдолию земною, созерцая с высоты божественного разумения грехи и соблазны минувшаго пути, горько скорбя о каждом невозвратном дне, ушедшем без пользы, но помилуй раба Твоего, Владыко, да внидет он в покой Твой, взывая: Аллилуиа.

Икос 2

Если Ты страдал о всем мире, если Ты проливал слезы и кровавый пот о живых и мертвых, то кто нас удержит от молитвы за усопшаго. Подражая Тебе, сошедшему даже до ада, молимся о спасении раба Твоего.

Иисусе, жизни Подателю, озари его светом Твоим.

Иисусе, да будет он едино с Тобою и Отцем.

Иисусе, всех призываяй в виноградник Твой, не забуди озарити его светом Твоим.

Иисусе, щедрый Раздаятелю вечных наград, яви его светом чертога Твоего.

Иисусе, верни душе его благодатныя силы первозданныя чистоты.

Иисусе, да умножатся во имя его добрыя дела.

Иисусе, согрей осиротевших Твоею таинственною отрадою.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 3

Связанный узами плоти раб Твой падал греховно, но дух его томился по Твоей вечной правде и святости, ныне же, когда немощь плотская скована могильным тлением, да вознесется душа его превыше солнца к Тебе Всесвятому и воспоет песнь избавления: Аллилуиа.

Икос З

Верховный апостол Твой в холодную нощь у костра трижды отрекся от Тебе и Ты спасл еси его. Единый ведый человеческого естества немощь, прости и рабу Твоему (имярек) многовидныя отпадения от воли Твоея.

Иисусе, всели его там, где нет заблуждений.

Иисусе, избави его от тягостных терзаний совести.

Иисусе, да сгинет навеки память грехов.

Иисусе, соблазнов юности его не помяни.

Иисусе, от тайных беззаконий очисти его.

Иисусе, осени его тихим светом спасения.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 4

Бури жизни миновали, страдания земные окончены, безсильны враги с их злобою, но сильна любовь, избавляющая от вечного мрака и спасающая всех, о ком возносится Тебе дерзновенная песнь: Аллилуиа.

Икос 4

Ты без числа милосерд к нам. Ты единый Избавитель, что мы прибавим к подвигу спасающей любви Твоей, но Симон Киринейский помогал нести Крест Тебе Всесильному, так и ныне благости Твоей угодно спасение близких совершать с участием нашим.

Иисусе, Ты заповедал друг друга тяготы носити.

Иисусе, союз любви положивый между мертвыми и живыми.

Иисусе, да послужат подвиги любящих во спасение рабу Твоему (имярек).

Иисусе, услыши его вопль сердечный, возносимый нашими устами.

Иисусе, в наших слезах приими его покаяние.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 5

Боже, да будет принят Тобою его предсмертный вздох сокрушения, якоже мольба благоразумнаго разбойника. Он угас на жизненном кресте, дай наследовать ему Твоя обетования, якоже тому: «Аминь, глаголю тебе, со Мною будеши в раю», где сонмы раскаявшихся грешников радостно поют: Аллилуиа.

Икос 5

За нас Распятый, за нас измученный, простри руку с Твоего Креста, каплями крови Твоея безследно смой излитыя согрешения его, благообразною Твоею наготою согрей обнаженную осиротевшую душу.

Иисусе, Ты знал его жизнь до рождения и возлюбил его.

Иисусе, Ты видел его из далече с высоты Креста Твоего.

Иисусе, Ты простирал ему в даль грядущему изъязвленные объятия Твои.

Иисусе, Ты Взывал о прощении его на кровавой Голгофе.

Иисусе, Ты кротко умирал за него в тяжких муках.

Иисусе, претерпевый во гробе положение, освяти его могильный покой.

Иисусе воскресший, вознеси ко Отцу озлобленную миром и Тобою спасенную душу.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 6

Спит он вечным сном могилы, но душа его не дремлет, чает Тебя Господи, жаждет Тебя вечного Жениха. Да исполнятся на умершем слова Твои: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, имать живот вечный». Дай ему ясти от манны сокровенныя и пети у Престола Твоего: Аллилуиа.

Икос 6

Смерть разлучила со всеми ближними, стала дальше душа, знаемии сокрушаются, и токмо Ты Един остался близок. Разрушились преграды плоти и Ты открылся в неприступном величии Божества с ожиданием ответа.

Иисусе, Любовь превыше всякого разумения, помилуй раба Твоего.

Иисусе, удаляясь от Тебя, он тяжко страдал.

Иисусе, прости неверность его сердца. Иисусе, обманутые надежды рождали тоску по Тебе.

Иисусе, вспомни те часы, когда душа его трепетала восторгом Твоим.

Иисусе, дай скончавшемуся неземную радость и покой.

Иисусе, единый верный, неизменный, приими его.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 7

Веруем, что недолгой будет разлука наша. Мы хороним тебя, как на ниве зерно, ты произрастешь в иной стране. Да погибнут в могиле плевелы грехов твоих, а дела добрые там просияют, где семена добра приносят нетленные плоды, где души святые поют: Аллилуиа.

Икос 7

Когда уделом умершего станет забвение, когда образ его поблекнет в сердцах и время изгладит место с могилою и ревность молитвы о нем, тогда Ты не остави его, дай отраду одинокой душе.

Иисусе, Твоя любовь не охладевает.

Иисусе, неистощимо Твое благоволение.

Иисусе, в неумолкаемых мольбах Церкви да омоются грехи его приношением Жертвы Безкровной.

Иисусе, предстательством всех святых даруй ему благодать молитвы о живых.

Иисусе, во дни испытаний наших приими его ходатайство о нас.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 8

Будем молиться со слезами, когда память об усопшем мучительно свежа, будем поминать имя его в нощи и во дни, раздавая милостыню, питая гладных, из глубины души взывая: Аллилуиа.

Икос 8

Тайнозритель Иоанн Богослов созерцал у Престола Агнца Божия великое множество людей, облеченных в белые ризы: это те, кто пришел от великой скорби. Они радостно служат Богу день и ночь, и Бог обитает с ними, и не коснется их мука.

Иисусе, причти к ним и раба Твоего (имярек).

Иисусе, он много страдал и томился.

Иисусе, известны Тебе все горькие часы и тягостные минуты его.

Иисусе, на земли он имел печали и скорби, дай на небе отраду.

Иисусе, услади его от источников живыя воды.

Иисусе, отыми всяку слезу от очей его.

Иисусе, всели его, где не опаляет, но живит солнце правды Твоея.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 9

Кончено странствование земное, какой благодатный переход в мир Духа, какое созерцание новых неведомых миру земному вещей и небесных красот, душа возвращается в отечество свое, где светлое солнце, правда Божия просвещает поющих: Аллилуиа.

Икос 9

Если отблеск и след Твой полагает сияние на лице смертных, то каков же Ты Сам. Если плоды Твоих рук так прекрасны, и земля, отражающая только тень Твою, полна невыразимым величием, то каков же невидимый лик Твой. Открой славу Твою усопшему рабу Твоему (имярек).

Иисусе, обостри его слух к восприятию Твоего Божества.

Иисусе, обостри его слух к разумению небесных.

Иисусе, да будет его радость преисполненная.

Иисусе, подкрепи его надеждою встречи в обителях блаженных.

Иисусе, дай нам почувствовать благодатную силу заупокойной молитвы.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 10

Отче наш, скончавшагося в Царствие Твое приими, где нет греха и зла, где нерушима Святая воля, где в сонмах чистейших душ и непорочных ангелов святится Твое благодатное имя и благоухает хвала: Аллилуиа.

Икос 10

В тот день ангелы поставят Престол Твой, Судие, и Ты возсияеши во славе Отца Твоего, неся воздаяние всякому человеку. О, воззри тогда милостиво на смиреннаго раба Твоего (имярек), рцы ему: «Прииди одесную Мене».

Иисусе, яко Бог власть имаши оставляти грехи.

Иисусе, прости его согрешения забытыя или стыдом утаенныя.

Иисусе, отпусти беззакония немощи и неведения.

Иисусе, избави его от несвятимых глубин адскаго отчаяния.

Иисусе, да унаследует он Твои животворящия обетования.

Иисусе, сопричти его благословенным Отца Твоего.

Иисусе, дай ему во веки нескончаемое блаженство.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 11

Владыко Всеблагий, да отверзятся усопшему солнцевидные врата райские, да встретят его с ликованием соборы праведных и святых, сонмы близких и любящих его, да возрадуются о нем светоносные ангелы Твои, да узрит он и Присноблаженную Матерь Твою там, где победно звучит: Аллилуиа.

Икос 11

Под дыханием Твоим оживают цветы, воскресает природа, пробуждаются сонмы мельчайших тварей, Твой взор светлее весенних небес, Твоя любовь, Иисусе, теплее лучей солнечных. Ты из праха земного воскресил бренную плоть человеческую к расцвету вечной нетленной жизни весны, тогда озари и раба Твоего (имярек) светом милостей Твоих.

Иисусе, в Твоей деснице благоволение и жизнь.

Иисусе, во взоре Твоем свет и любовь.

Иисусе, избави усопшего от вечныя смерти духовныя.

Иисусе, он уснул с надеждою, подобно Нилу-реке пред холодной зимой.

Иисусе, пробуди его, когда терния земли облекутся цветом вечности.

Иисусе, да не омрачит ничто земное его последнего сна.

Иисусе, Счастье Неизменное и цель нашего бытия.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 12

Христе! Ты — Царство Небесное, Ты — земля кротких, Ты — обитель многих, Ты — питие совершенно новое, Ты — одеяние и венец преподобных, Ты — ложе упокоения святых, Ты — Сладчайший Иисусе! Тебе подобает хвала: Аллилуиа.

Икос 12

Под образом тихих садов неземной красоты, и светлых как солнце обителей и в великолепии небесных песнопений Ты открыл нам блаженство любящих Тя.

Иисусе, да внидет раб Твой в радость Твою.

Иисусе, облеки его сиянием славы Отца.

Иисусе, просвяти его озарением Духа Святаго.

Иисусе, да услышит он неизреченную песнь Херувимов.

Иисусе, да будет он восходить от славы в славу.

Иисусе, да узрит он Тебя лицем к лицу.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 13

О, Женише Безсмертный, в полночь греха и неверия грядый с небес со ангелами судити миру всему. Отверзи двери славного чертога Твоего рабу Твоему (имярек), да в безчисленных сонмах святых во веки поет: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Господом данный Ангеле…» и 1-й кондак «Избранный Ходатаю».

Икос 1

Господом данный Ангеле хранителю святый, прииди помолиться о рабе твоем, егоже на всех путех жизни сопровождал, хранил и наставлял еcи, воззови с нами ко Спасу Всещедрому.

Иисусе, истреби рукописание грехов раба Твоего (имярек).

Иисусе, уврачуй его язвы душевные.

Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о нем.

Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им.

Иисусе покрый его несовершенства светоносною ризою Твоего искупления.

Иисусе, возвесели его милосердием Твоим.

Иисусе неизреченный, великий и чудный, явися ему Сам.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 1

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, о спасении мира грешнаго душу Свою положивый, давый нам власть чадами Божиими быти и обитати в невечернем дни Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную радость усопшему, о немже с мольбою взываем Ти: Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

О том, как правильно читать акафист за единоумершего

Конечно, лучше посещать церковь и читать акафист там во время службы. Священнослужители говорят, что лучшее время для зачитки – после произнесения Батюшкой канона Святому, после заупокойной литии. Но если такой возможности нет, то можно встать перед иконами и произнести акафист дома.

Перед главным текстом за усопшего важно прочитать самые основные молитвы, это как подготовка к главному. Чтобы точнее узнать о том, какие молитвы необходимы перед акафистом, стоит спросить у Батюшки в церкви их правильный порядок. Единственное правило для всех: чтение молитвы после смерти близкого в течение 40 дней, чтение молитвы перед годовщиной за 40 дней. Есть некоторые церковные праздники, читка акафиста в которые запрещена:

 • Светлая седмица;
 • Страстная седмица;
 • Пасха.

Настрой человека должен быть чистым, чтобы душа почувствовала теплоту и поддержку. Расслабленное состояние и лень – не самый подходящий момент для чтения акафиста. Здесь важно собраться и уделить некоторое время душе близкого человека. Не стоит относиться к усопшему так, будто его и правда больше нет рядом. Физически его не может быть, но духовно – он присутствует всегда.

 • Акафист Предтече Иоанну Крестителю
 • Акафист «Слава Богу за все» —
 • Акафист Серафиму Саровскому — https://bogolub.info/akafist-serafimu-sarovskomu-chitat-i-slushat-tekst-onlajn/

Не нужно пропускать строки акафиста во время его чтения, необходимо соблюдать все четкие правила и произносить молитву от самого начала до конца, завершая все специальным текстом. Так же, если в доме нет икон – это не беда. Акафист можно зачитать перед окном или с закрытыми глазами. Вслух или про себя – неважно, так как душа усопшего в любом случае услышит обращение, а Господь всегда находится рядом и внимает каждое произнесенное слово.

Как правильно держать траур по усопшим

Акафист «За единоумершую»

Шрифт

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, о спасении мира грешнаго душу Свою положивый, нам власть давый чадами Божьими быти и обитати в невечернем дни Царствия Твоего, даруй прощение и вечную радость усопшей. О нейже с мольбою взываем Ти:

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Господом данный Ангеле хранителю святый, прииди помолитися о рабе твоей, еяже на всех путех жизни сопровождал, хранил и наставлял еси, воззови с нами ко Спасу Всещедрому:

Иисусе, истреби рукописание грехов рабы Твоей (имя),

Иисусе, уврачуй ея язвы душевные.

Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о ней.

Иисусе, сего ради помилуй огорчавших ея и обиженных ею.

Иисусе, покрый ея несовершенства светоносною ризою Твоего искупления.

Иисусе, возвесели ея милосердием Твоим.

Иисусе Неизреченный, Великий и Чудный, явися ей Сам.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Яко безутешная горлица носится душа над юдолию земною, созерцая с высоты божественнаго разумения грехи и соблазны минувшаго пути, горько скорбя о каждом невозвратном дне, ушедшем без пользы, но помилуй рабу Твою, Владыко, да внидет она в покой Твой, взывая: Аллилуиа.

Аще Ты страдал еси о всем мире, аще Ты проливал еси слезы и кровавый пот о живых и мертвых, кто нас удержит от молитвы за усопшую. Подражая Тебе, сошедшему даже до ада, молимся о спасении рабы Твоей:

Иисусе, жизни подателю, озари ея светом Твоим.

Иисусе, да будет она едино с Тобою и Отцем.

Иисусе, всех призываяй в виноградник Твой, не забуди озарити ея светом Твоим.

Иисусе, щедрый раздаятелю вечных наград, яви ея дщерью чертога Твоего.

Иисусе, верни душе ея благодатные силы первозданной чистоты.

Иисусе, да умножатся во имя ея добрые дела.

Иисусе, согрей осиротевших Твоею таинственною отрадой.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Связанная узами плоти раба Твоя падала греховно, но дух ея томился еси по Твоей вечной правде и святости, ныне же, когда немощь плотская скована могильным тлением, да вознесется душа ея превыше солнца к Тебе Всесвятому и воспоет песнь избавления: Аллилуиа.

Верховный апостол Твой в холодную нощь у костра трижды отрекся от Тебя и Ты спасл еси его. Единый ведый человеческаго естества немощь, прости и рабе Твоей (имя) многовидные отпадения от воли Твоея.

Иисусе, всели ея там, где нет заблуждений.

Иисусе, избави ея от тягостных терзаний совести.

Иисусе, да сгинет навеки память грехов ея.

Иисусе, соблазнов юности ея не помяни.

Иисусе, от тайных беззаконий очисти ея.

Иисусе, осени ея тихим светом спасения.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Бури жизни миновали, страдания земные окончены, безсильны враги с их злобою, но сильна любовь, избавляющая от вечнаго мрака и спасающая всех, о ком возносится Тебе дерзновенная песнь: Аллилуиа.

Ты без числа милосерд нам. Ты единый Избавитель, что мы прибавим к подвигу спасающей любви Твоей, но Симон Киринейский помогал нести крест Тебе Всесильному, так и ныне благости Твоей угодно спасение близких совершати с участием нашим.

Иисусе, Ты заповедал еси друг друга тяготы носити.

Иисусе, Ты еси по смерти милуююй нас по ходатайству близких.

Иисусе, союз любви положивый между мертвыми и живыми.

Иисусе, да послужат подвиги любящих во спасение рабе Твоей (имя).

Иисусе, услыши ея вопль сердечный, возносимый нашими устами.

Иисусе, в наших слезах приими ея покаяние.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Боже, да будет принят Тобою ея предсмертный вздох сокрушения, якоже мольба благоразумнаго разбойника. Она угасла еси на жизненном кресте, дай наследовать ей Твоя обетования, якоже тому: «Аминь, глаголю тебе; со Мною будеши в раи», где сонмы раскаявшихся грешников радостно поют: Аллилуиа.

За нас распятый, за нас измученный, простри руку с Твоего Креста, каплями крови Твоея безследно смой излитыя согрешения ея, благообразною Твоею наготою согрей обнаженную осиротевшую Душу.

Иисусе, Ты знал еси ея жизнь до рождения и возлюбил еси ея.

Иисусе, Ты видел еси ея издалече с высоты Креста Твоего.

Иисусе, Ты простирал еси ей, в даль грядущей, изъязвленные объятия Твои.

Иисусе, Ты взывал еси о прощении ея на кровавой Голгофе.

Иисусе, Ты кротко умирал еси за нея в тяжких муках.

Иисусе, претерпевый во гробе положение, освяти ея могильный покой.

Иисусе воскресший, вознеси ко Отцу озлобленную миром и Тобою спасенную душу.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Спит она вечным сном могилы, но душа ея не дремлет, чает Тебя, Господи, жаждет Тебя, Вечнаго Жениха. Да исполнятся на умершей слова Твои: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, имать живот вечный». Дай ей ясти от манны сокровенныя и пети у престола Твоего: Аллилуиа.

Смерть разлучила еси со всеми ближними, стала дальше душа, знаемии сокрушаются, и токмо Ты един остался близок. Разрушились преграды плоти и Ты открылся в неприступном величии Божества с ожиданием ответа.

Иисусе, Любовь превыше всякаго разумения, помилуй рабу Твою.

Иисусе, удаляясь от Тебя, она тяжко страдала.

Иисусе, прости неверность ея сердца.

Иисусе, обманутые надежды рождали тоску по Тебе.

Иисусе, вспомни те часы, когда душа ея трепетала восторгом Твоим.

Иисусе, дай скончавшейся неземную радость и покой.

Иисусе, Единый, верный, неизменный приими ея.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Веруем, что недолгой будет разлука наша. Мы хороним тебя, как на ниве зерно, ты произрастешь в иной стране. Да погибнут в могиле плевелы грехов твоих, а дела добрые там просияют, где семена добра приносят нетленные плоды, где души святые поют: Аллилуиа.

Когда уделом умершей станет забвение, когда образ ея поблекнет в сердцах и время изгладит вместе с могилою и ревность молитвы о ней, тогда Ты не остави ея, дай отраду одинокой душе.

Иисусе, Твоя любовь не охладевает.

Иисусе, неистощимо Твое благоволение.

Иисусе, в неумолкаемых мольбах Церкви да омоются грехи ея приношением Жертвы Безкровной.

Иисусе, предстательством всех святых даруй ей благодать молитвы о живых.

Иисусе, во дни испытаний наших приими ея ходатайство о нас.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Будем молитися со слезами, когда память об усопшей мучительно свежа, будем поминать имя ея в нощи и во дни, раздавая милостыню, питая гладных, из глубины души взывая: Аллилуиа.

Тайнозритель Иоанн Богослов созерцал у престола Агнца Божия великое множество людей, облеченных в белые ризы: это те, кто пришел от великой скорби. Они радостно служат Богу день и ночь, и Бог обитает с ними, и не коснется их мука.

Иисусе, причти к ним и рабу Твоего (имя).

Иисусе, она много страдала и томилась.

Иисусе, известны Тебе все горькие часы и тягостные минуты ея.

Иисусе, на земли она имела печали и скорби, дай на небе отраду.

Иисусе, услади ея от источников живыя воды.

Иисусе, отыми всяку слезу от очей ея.

Иисусе, всели ея, где не опаляет, но живит солнце правды Твоея.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Кончено странствование земное, какой благодатный переход в мир Духа, какое созерцание новых, неведомых миру земному вещей и небесных красот, душа возвращается в отечество свое, где светлое солнце, правда Божия просвещает поющих: Аллилуиа.

Если отблеск и след Твой полагает сияние на лице смертных, то каков же Ты Сам. Если плоды Твоих рук так прекрасны и земля, отражающая только тень Твою, полна невыразимым величием, то каков же невидимый Лик Твой. Открой славу Твою усопшему рабе (имя).

Иисусе, обостри ея слух к восприятию Твоего Божества.

Иисусе, обостри ея слух к разумению небесных.

Иисусе, да будет ея радость преисполненная.

Иисусе, подкрепи ея надеждою встречи в обителях блаженных.

Иисусе, дай нам почувствовать благодатную силу заупокойной молитвы.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Отче наш, скончавшуюся в Царствие Твое приими, где нет греха и зла, где нерушима Святая воля, где в сонмах чистейших душ и непорочных Ангелов святится Твое благодатное имя и благоухает хвала: Аллилуиа.

В той день Ангелы поставят Престол Твой, Судие, и Ты возсияеши во славе Отца Твоего, неся воздаяние всякому человеку. Воззри тогда милостиво на смиренную рабу Твою (имя), рцы ей: «Прииди одесную Мене».

Иисусе, яко Бог власть имаши оставляти грехи.

Иисусе, прости ей согрешения, забытые или стыдом утаенные.

Иисусе, отпусти беззакония, немощи и неведения.

Иисусе, избави ея от несвятимых глубин адскаго отчаяния.

Иисусе, да унаследует она Твои животворящия обетования.

Иисусе, сопричти ея благословенным Отца Твоего.

Иисусе, даруй ей во веки нескончаемое блаженство.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Владыко Всеблагий, да отверзятся усопшей солнцевидные врата райские, да встретят ея с ликованием соборы праведных и святых, сонмы близких и любивших ея, да возрадуются о ней светоносные Ангелы Твои, да узрит она и Присноблаженную Матерь Твою там, где победно звучит: Аллилуиа.

Под дыханием Твоим оживают цветы, воскресает природа, пробуждаются сонмы мельчайших тварей, Твой взор светлее весенних небес, Твоя любовь, Иисусе, теплее лучей солнечных. Ты из праха земнаго воскресил бренную плоть человеческую к расцвету вечной нетленной жизни весны, тогда озари и рабу Твою (имя) светом милостей Твоих.

Иисусе, в Твоей деснице благоволение и жизнь.

Иисусе, во взоре Твоем свет и любовь.

Иисусе, избави усопшую от вечныя смерти духовныя.

Иисусе, она уснула с надеждою, подобно Нилу-реке перед холодной зимой.

Иисусе, пробуди ея, когда терния земли облекутся цветом вечности.

Иисусе, да не омрачит ничто земное ея последнего сна.

Иисусе, Счастье Неизменное и цель нашего бытия.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Под образом тихих садов неземной красоты, и светлых как солнце обителей и в великолепии небесных песнопений Ты открыл еси нам блаженство любящих Тя.

Иисусе, да внидет раба Твоя в радость Твою.

Иисусе, облеки ея сиянием славы Отца.

Иисусе, просвяти ея озарением Духа Святаго.

Иисусе, да услышит она неизреченную песнь Херувимов.

Иисусе, да будет она восходить от славы в славу.

Иисусе, да узрит она Тебя лицем к лицу.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

О Женише Безсмертный, в полночь греха и неверия грядый с небес со Ангелами судити миру всему. Отверзи двери славнаго чертога Твоего рабе Твоей (имя), да в безчисленных сонмах святых во веки поет: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Сей Кондак читается трижды, затем Икос 1 и Кондак 1.

Молитва «За единоумершую»

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося рабу Твою (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная ея согрешения и невольная, избави ея вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ей причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда.

Темже милостив тоя буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист за единоумершую когда и как читать?

Добрый обычай молиться за усопших появился на заре христианства. Уже в литургии апостола Иакова, брата Господа, была вознесена молитва за почивших. Об их спасительной пользе свидетельствуют многие Святые Отцы и учителя церкви.

В молитвенной памяти проявляется любовь к почившему, желание спасти его душу, очистить от греха. Усопшему уже не требуются земные материальные блага. Сытные поминки и дорогие памятники не есть помощь покойному. Душа не может сама освободиться от горькой участи и получить Благодать Божью. Только в неустанных молитвах родных и близких проявляется забота об усопшем, духовная помощь ему.

Акафист за единоумершую поможет мятущейся душе обрести покой на том свете. Молитва за покойную — это молитва и о себе. Спаситель, за милость к усопшей, посылает свою милость молящемуся. Никакое добро, даже самое тайное, не пропадает даром. Загробная участь покойного зависит и от усердия живых.

Поминовение усопших

Скорбь и печаль приходят в дом усопшего. Смерть в православии — великое таинство, окончание земной жизни. Душа, покидая тело, отправляется в новое путешествие. Она проходит через 3 состояния — от утробы матери к земной жизни и загробному существованию.

Покаяние перед смертью, отпевание усопшего помогут душе очиститься от грехов. После смерти умершие также нуждаются в благотворении за их души. Молитвы за усопшего помогут не только его душе. Они принесут успокоение, мир в сердце близких и родственников. Существует специальная молитва — акафист за единоумершего (или единоумершую). Чтение его поможет обрести покой душе усопшего.

Молитвы за единоумершего — это молитвы только за одного человека. Священнослужители рекомендуют читать Псалтырь — он является словом Божьим. В то время как акафист — народное творчество. Родственники и близкие в домашних поминовениях опираются на свои ощущения во время молитвы. Акафист за единоумершую — это проникновенные слова, которые помогут утешить живых и примирят их с кончиной любимого человека.

Что такое акафист

Акафист — гимн, песнопение, которое читается стоя. Самый первый акафист в христианстве посвящен Богородице. Он был создан в VII веке в благодарность Божьей Матери за освобождение Константинополя от войска персов. Именно этот акафист назван Великим. По Уставу он включен в церковное богослужение.

Все остальные акафисты (переводы или оригинальные славянские изложения) появлялись повсеместно в течение всей истории христианства на Руси. Позднее начали издавать целые сборники таких текстов. Они представляют собой хвалебные песнопения святым, Спасителю, Богородице. Авторами являются священнослужители, духовные писатели или преподаватели духовных школ, семинарий.

Для того чтоб акафист вошел в богослужение, его направляют на рассмотрение в Комитет духовной цензуры. Решение Комитета перенаправляется в Святейший Синод. После чего гимн, соответствующий требованиям, может войти в богослужение и, таким образом, будет напечатан в официальном духовном сборнике.

Структура акафиста об единоумершем

Структура гимна состоит из 25 песней — 13 кондаков и 12 икосов. Они чередуются. Непарный, 13-й кондак поизносится трижды. После него читается первый икос и еще раз первый кондак.

Слово «акафист» в переводе с греческого означает «неседальная песнь». То есть во время исполнения гимна нельзя сидеть.

Первый кондак и все икосы заканчиваются призывом «Радуйся». Остальные 12 кондаков заканчиваются словом «аллилуйя». Читается гимн чаще всего дома. Поэтому вполне возможно произносить его без специального благословения батюшки.

Мытарства души после смерти

По церковному преданию, душа после смерти начинает мытарства. Они длятся 40 дней, поэтому молитвы об единоумершем в это время считаются наиболее действенными.

После смерти в первые 3 дня душа находится у гроба, рядом со своими родственниками. С 3 по 9 день она облетает райские обители. С 9 по 40 день она созерцает ад и мучения в нем. Становятся ненужными для души все материальные блага — дорогой гроб, памятник. Она соединяется с миром духов, где важнее очищение от земной греховности.

Покаяние перед смертью помогает начать новый путь. Молитвенная помощь близких, их добрые дела в память об умершем — это необходимый духовный, жертвенный труд. Святые Отцы говорят, что вместилищем страстей является душа, а не тело. Никому не известно, какие страдания уготованы сей бессмертной субстанции после земной жизни, какие страсти будут ее терзать. Именно поэтому стоит просить об отпущении грехов и прощении усопшего.

В земной жизни мы сталкиваемся с малыми искушениями и не всегда стремимся побороть их. Мытарства — проверка силы души, испытание добром и злом. Покаяние перед смертью способно изменить внутренний настрой человека. Молитвы после его смерти помогут душе пройти испытания.

Зачем читать акафист?

Усопшие уже не могут молиться за себя. Поэтому близкие и родственники должны молить о прощении грехов отошедших в мир иной. Только на 40 день заканчиваются мытарства души. Все это время близкие люди должны непрестанно просить Всевышнего о помиловании почившего. Часто родственники интересуются у священнослужителей: «Где можно найти акафист за единоумершего? Когда читать его?»

Не существует установленных канонов по прочтению молитв об умерших. Доподлинно неизвестно, попадет ли душа в рай, если родственники неустанно просят о прощении грехов усопшего. С помощью молитв нельзя купить благодать Божию. Но можно добрыми делами, словами, милостыней поминать умершего или умершую.

Молитвенная помощь за самоубийц, некрещеных людей допускается только в личной молитве. Текст акафиста, как уже упоминалось, можно найти в церковной литературе. Существуют разные слова гимна. Лучше всего выбрать тот вариант, который придется по душе и будет соответствовать внутреннему настрою.

Как читать акафист

Прихожане часто интересуются у священнослужителей: «Акафист за единоумершую… Как читать его? Обязательно ли стоять во время молитвы?»

Акафист — самодостаточная молитва. Его можно читать в церкви на молебне или дома. В некоторых случаях его соединяют с каноном святому или сочетают с заупокойной литией. Но чаще всего священнослужители советуют читать сам акафист и молитву после него. Платок для женщин обязателен только во время посещения храма. В домашних условиях допускается молитвенное чтение без покрытия головы.

Молитвы перед акафистом за единоумершего читаются на усмотрение родственников. Например:

 • «Отче наш» 3 раза;
 • «Господи, помилуй» 12 раз;
 • «Придите, поклонимся»;
 • псалом 50;
 • сам акафист;
 • молитва после акафиста;
 • «Достойно есть».

Не обязательно стоять во время чтения гимна. Если существуют проблемы со здоровьем, то допускается произнесение слов сидя или даже лежа. Молитвы в домашних условиях читаются по желанию мирян.

В какие дни читается акафист?

Акафист за единоумершую читается:

 • в течение 40 дней после смерти;
 • в течение 40 дней перед годовщиной.

Единоумерший — это один усопший, по которому произносятся молитвенные слова. Весь текст гимна представлен в единственном числе.

Можно ли читать акафист за единоумершего в Светлую седмицу? Святые Отцы предупреждают, что в некоторые праздники Уставом запрещено чтение гимна. Так, эти тексты не произносятся в Страстную и Светлую седмицу.

Еще один распространенный вопрос: «Надо ли читать акафист за единоумершего в Пасху?» Поскольку праздник приходится на Светлую седмицу (она длится от Воскресения Господня до субботы включительно), упомянутая молитва не возносится. Но можно произносить слова Пасхального канона или читать Деяния святых апостолов всю неделю — это такая же молитвенная помощь усопшему, как и гимн.

Как правильно читать акафист за единоумершего дома?

Молитвы в домашних условиях читаются по желанию мирян. Не обязательно стоять перед иконостасом. Акафист допускает прочтение без образов. В этом случае важнее внутренний настрой. Ленивое, расслабленное состояние души не принесет пользы усопшему. Благочестивый, смиренный настрой на молитву будет свидетельством любви к поминаемому. Усердие в чтении утешительно и для души почившего, и для души поминающего.

Как читать акафист за единоумершего дома? Четких определений Устав не дает в этом случае. Все зависит от личного настроя и усердия. Акафист читается полностью, от начала до конца, после него идет специальная молитва.

Еще раз повторимся: если в доме нет иконостаса — не беда. Допускается чтение молитв перед окном или с закрытыми глазами. Поза просящего зависит от состояния здоровья. Если трудно долго стоять на ногах или на коленях — можно молиться сидя.

Чтение акафиста за единоумершего дома можно приурочить к ежедневным обращениям к Господу. Например, прочитать утреннюю молитву, поле нее — сам акафист, затем молитву после акафиста. По тому же принципу читаются вечерние церковные тексты.

Родственники усопших, переживая, спрашивают священнослужителей: «Можно ли записать на лист бумаги акафист за единоумершую? Как читать его — вслух или про себя?» Гимн можно читать по книжке или наизусть. Существуют даже специальные аудио- и видеозаписи — их допустимо включать во время домашней молитвы. Что касается вопроса о том, как молиться — вслух или шепотом, то ответ на него определяет каждый человек самостоятельно. Как вам удобнее.

Позволяется молиться за умершего своими словами. Не обязательно заглядывать в брошюру или учить акафист наизусть. Если слова идут от души — они будут услышаны.

Как помочь усопшему?

Умершие родственники, друзья нуждаются в помощи живых. Священнослужители уверяют, что искренними и постоянными воззваниями к Отцу Небесному можно вымолить душу даже из ада.

Никому не известно, где будет обретаться душа после смерти до Страшного Суда. Поэтому духовная помощь близких и родственников всегда будет актуальна. На литургии в храме поминают всех крещенных усопших (для этого следует подать записку с именем покойного). Можно заказать сорокоуст — тогда все 40 дней на богослужении его будут поминать. Оптимально на 3, 9, 40 день заказать панихиду в храме.

Добрые дела — такое же ходатайство за умершего. Милостыня, помощь больным или малоимущим — это благотворение, которое будет способствовать искуплению грехов и обретению благодати. Праведный Иоанн Кронштадтский предупреждал, что если нет любви к ближнему, то и милостыня будет напрасна. Только с добротой и искренним сердцем, с сожалением о бедности или болезни стоит творить дела милосердия. Милостыня — это благодеяние в первую очередь для того, кто ее подает.

Не являются принципиальными суммы на пожертвования или количество заказанных панихид. Важно лишь чувство, с которым человек просит за усопшего.

Ходатайством является и акафист за единоумершего. Когда читать его? Сразу после смерти 40 дней подряд и 40 дней перед годовщиной. Молитвами облегчается загробная жизнь. Добрая память об умершем должна сопровождаться делами. Прибраться на могиле, посадить цветы, поставить крест. Такие простые действия не всегда совершаются родственниками. Утрата близкого человека — большое горе. Добрые дела помогут справиться с отчаянием. Ежедневные молитвы успокоят сердце поминающих и принесут пользу усопшему.

Духовная милостыня

Не всегда у родственников, друзей усопшего есть возможность жертвовать на храм, подавать милостыню, заказывать панихиду. Есть такое понятие, как духовная милостыня. Она не требует финансовых вложений. Вместе с тем может принести ощутимую пользу душе как живущего, так и усопшего. В чем же её суть?

Это духовная помощь другому человеку. Она может заключаться в добрых словах поддержки и ободрении в трудную минуту. Или бесплатной раздаче книг духовного содержания.

Если кто-либо из знакомых находится в скорби или печали — даже самые незначительные слова утешения могут принести пользу. Таким образом, духовная поддержка горюющего — это тоже жертва ради души усопшего.

Дела милосердия, молитвы с любовью — это огромная сила, которая поможет искупить грехи почившего и вернуть ему Божью благодать.

Можно ли читать акафист на могиле?

Посещение кладбища — обязанность друзей и родственников усопшего. Но не стоит ходить на могилу против воли. Искреннее желание помочь умершему должно стать причиной посещения кладбища или молитв за почившего.

Нельзя устраивать поминки на могиле — для христиан оптимальны только молитвы, добрые слова об умершем. Можно зажечь свечи, прибраться. Близкие иногда интересуются у Святых Отцов: «Как произносить на кладбище акафист за единоумершего? Можно ли читать его на могиле?»

Если на кладбище много народа, то вряд ли чтение акафиста принесет пользу. Не стоит отвлекаться от молитвы на мирские заботы. Поэтому на кладбище лучше прийти в такой день, когда никого поблизости не будет. В тишине и спокойствии должны звучать молитвенные слова. Тогда ходатайство об усопшем пойдет ему на пользу. Можно зажечь свечи, принести небольшую икону.

Священнослужители особенно настаивают на том, чтобы венков или искусственных цветов не было на могилах христиан. Живые цветы — символ жизни и Воскресения. Поэтому лучше принести на могилу один живой цветок, чем устилать ее искусственными венками.

Могила в православии считается местом будущего вознесения. Ее необходимо содержать в чистоте и порядке. Бессмертная душа испытывает потребность в постоянной молитве, так как не может сама за себя просить. Чтение акафиста и молитв у могилы покойного — долг христианина.

Мнения священнослужителей об акафисте

Святые Отцы не всегда приветствуют чтение акафистов об единоумершем. Некоторые из них допускают, что поминовение усопших можно сочетать с этим гимном. Суть акафиста — радостная, хвалебная песнь. В православии смерти как таковой нет. А есть преставление души в вечную жизнь. Победа Спасителя над смертью, бессмертие души и соединение ее с Господом — это радость для христианина. Поэтому и акафист за единоумершего следует читать с таким настроем.

Есть и другое мнение на этот счет. Так, некоторые священнослужители уверяют, что акафист за единоумершую (единоумершего) имеет сомнительное происхождение. Это утверждение основано на некоторых фактах.

 1. Внутренний смысл гимна противоречив. Это восхваление Господа, Богородицы или святых, а не ходатайство об умерших.
 2. Акафист не имеет разрешения Святейшего Патриарха или богослужебной комиссии.
 3. Замена чтения Псалтыря акафистом не принесет душевного успокоения ни живым, ни почившему.

Поэтому решение вопроса мирян о том, как правильно читать акафист за единоумершего, следует начать с согласования его со своим батюшкой. Только с его одобрения допустимо читать этот гимн.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх