Помост

Вопросы веры

Введение Богородицы во храм

Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Аудио:

Кондак 1

Избра́нней Пред­ве́ч­ным Царе́м Богоотрокови́це Ма­ри́и, А́н­ге­лов и че­ло­ве́­ков Ца­ри́­це, прише́дшей иногда́ в храм Госпо́день во Свя­та́я Свя­ты́х, на обруче́ние де́вст­ва Сво­его́ Жениху́ Небе́сному воспита́тися в Бо́­жие Жи­ли́­ще, досто́йное по­кло­не­ние усе́рд­но Те­бе́ при­но́­сим, Ты же я́ко многомо́щная За­сту́п­ни­ца на́­ша, от вся́­ких нас бед и скор­бе́й сво­боди́, да с лю­бо́­вию и уми­ле́­нием Те­бе́ во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Икос 1

Арха́нгелов и А́н­ге­лов ли́ки от не­бе́с­ных вы­со́т стеко́шася ви́дети пре­сла́в­ное Твое́, о, Бо­го­ма́­ти, во храм Госпо́день Введе́ние и вку́­пе с земны́м ли́­ком чи́стых дев неви́димый лик безпло́тных умо́в с ве­се́­ли­ем идя́ше, Тя, Пре­чи́с­тая Де́­во, провожда́юще и я́ко со­су́д из­бра́н­ный Бо́­гу повеле́нием Госпо́дним окружа́юще, и я́ко Гос­по­же́ свое́й служа́ще, а́ще не ви́десте та́й­ны Твоея́ си́­лу, ви́­дя­ще же Тя не­бе́с­ныя чис­то­ты́ неизрече́нно испо́лнену, и вся бы́в­шая о Те­бе́ зря́ще, ужаса́хуся и со стра́­хом мно́гим воспе́ша Те­бе́ та́­ко:

Ра́­дуй­ся, прера́дованная Де́­во, Ма́­ти Ца­ре́­ва иму́щая бы­ти.

Ра́­дуй­ся, предпочте́нная Ца­ри́­це, в храм Царе́в гряду́щая жи́ти.

Ра́­дуй­ся, Бо́­га От­ца́ Дщерь избра́нная и пре­воз­не­се́н­ная.

Ра́­дуй­ся, Бо́­га Сы́­на Ма́­терь от ве́­ка предрече́нная.

Ра́­дуй­ся, Бо́­гу Ду́ху Всесвято́му Не­ве́с­то неискусобра́чная.

Ра́­дуй­ся, всея́ Тва́­ри ви́­ди­мыя и неви́димыя Влады́чица превожделе́нная.

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 2

Ви́­дя­ще пра́веднии роди́тели Твоя́, Пре­свя­та́я Де́­во, я́ко три ле́та испо́лнишася от рождества́ Тво­его́, восхоте́ста соверши́ти де́­лом обетова́ние свое́, е́же пе́рвее сло­ве­сы́ изреко́ша, да принесу́т Тя в дар Бо́­гу, се­го́ ра́­ди созва́ша в Назаре́т вся сро́дники своя́ от ца́рскаго и архиере́йского ро́­да, и свя­ще́н­ни­ки мно́­гия, пригла́сиша же и лик чи́стых дев, да со свещи́ горя́щими провожда́ют Тя, я́ко же предрече́ Писа́ние: «приведу́тся Ца­рю́ де́­вы в след Ея́, и́скренния Ея́ приведу́тся Те­бе́, приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в». И та́­ко совоку́пльшеся вси и помоли́вшеся о Те­бе́ Бо́­гу, воспе́ша Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум Не­бе́с­ный открыва́я, Богоотрокови́це, бла­го­во­ли́­ла еси́, я́ко да не в нище́тных ру́бищах предста́неши ко хра́­му Ца­рю́ Небе́сному, се­го́ ра́­ди преоде́яна была́ еси́ со сла́­вою и красото́ю мно́гою, да испо́лнится на Те­бе́ Дави́да пра́отца Тво­его́ предрече́ние: «Предста́ Цари́ца одесну́ю Те­бе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна, преиспещре́на». Ег­да́ же, я́ко Неве́ста Бо́­жия преукра́шена была́ еси́ и вся ко всечестно́му Введе́нию Тво­ему́ досто́йна устро́ишася, поведо́ста Тя роди́тели Твоя́, я́ко трехле́тнюю а́гницу во Иерусали́м, воспе́вше Те­бе́ та́­ко:

Ра́­дуй­ся, преоде́янная в ря́сны златы́я де́вст­ва и чис­то­ты́.

Ра́­дуй­ся, пре­укра́­шен­ная во вся добро́ты не­бе́с­ныя красоты́.

Ра́­дуй­ся, Дщи Ца­ре́­ва всю сла́­ву де́вственную внутрь Се­бе́ иму́щая.

Ра́­дуй­ся, Не­ве́с­то Бо́­жия, пред­ста́­ти одесну́ю Небе́сному Жениху́ гряду́щая.

Ра́­дуй­ся, оду­шев­ле́н­ный Киво́те Бо́­жий, посреде́ дев тимпа́нниц ше́ствия своя́ устроя́яй.

Ра́­дуй­ся, пре­чи́с­тый Храм Спа́сов, ко хра́­му зако́нному пу­ти́ Своя́ направля́яй.

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го осени́ Тя и Дух Свя­ты́й на́йде на Тя и бысть Предводи́тель Твой, ег­да́ по трие́х днех пу­ти́ дости́гла еси́ гра́­да Иерусали́ма, и я́ко Киво́т Бо́­жий ведо́ма была́ еси́ ко хра́­му Госпо́дню, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, да сбу́дется сло́­во псало́мское, глаго́лющее: «Ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́­же, ше́ствия Бо́­га мо­его́ Ца­ря́, и́же во Святе́м». И та́­ко за премно́гую не­бе́с­ную чис­то­ту́ Твою́, храм Бо́­жий удосто́илася еси́ бы­ти, иде́­же Дух Свя­ты́й хотя́ше жи́ти да соде́лает Тя Жи­ли́­ще Свое́, се­ле́­ние не­бе́с­ное, да па́­ки испо́лнится на Те­бе́ друго́е Писа́ние, глаго́лющее: «Освяти́л еси́ Се­ле́­ние Свое́, Вы́шний, Свят храм Твой, Го́с­по­ди, ди́вен в пра́вде», се­го́ ра́­ди да вос­по­и́м вси о Те­бе́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Иму́ще ле́­ты три, Пре­свя­та́я Де́­во, приведе́на была́ еси́ ко хра́­му, свя­ты́я же роди́тели Твоя́, ов от еди́ныя стра­ны́, о́ва же от други́я, взе́мше за ру́­ки Тя, Богодарова́нную им Дщерь свою́, кро́тко и че́стно ведо́ша Тя ко хра́­му, гла­го́­лю­ще: «Начни́те Де́­вы свещено́сныя, предше́ствуйте пред Богоотрокови́цей». Все же мно́­жест­во сро́дник и сосе́дов зна́емых и свяще́нник с ве­се́­ли­ем после́доваху, свещи́ в ру­ка́х держа́ще, и окружа́юще Тя, я́ко­же зве́зды луну́ све́тлую. Стече́ся же и весь Иерусали́м, но́вое сие́ превожде́ние со удивле́нием зря́ще, От­ро­ко­ви́­цу трехле́тнюю толи́кою сла́­вою облача́емую и таковы́м светоноше́нием почита́емую и воспе́ша Те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, триле́тствующая те́­лом, не́­ба не­бе­си́ ши́ршая.

Ра́­дуй­ся, многоле́тствующая ду́­хом, го́рних сил превы́сшая.

Ра́­дуй­ся, А́гнице Непоро́чная, де́вство Свое́ Бо́­гу в же́ртву чи́сту прине́сшая.

Ра́­дуй­ся, Голуби́це Нескве́рная, чис­то­то́ю Свое́ю А́н­ге­лы удиви́вшая.

Ра́­дуй­ся, с де́вственными ли́ки ко Го́с­по­ду приведе́нная.

Ра́­дуй­ся, с горя́щими све­ти́ль­ни­ки ко хра́­му препровожде́нная.

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 4

Бу́­рю внутрь име́я по­мыш­ле́­ний су­мни́­тель­ных, Первосвяще́нник Заха́рия смяте́ся, зря Твое́, Пре­чи́с­тая, ко хра́­му Госпо́дню со сла́­вою мно́гою превожде́ние и ко врато́м на восто́ки зря́щим за­тво­ре́н­ным су́­щим приближе́ние. Ег­да́ же воспомяну́ Иезекии́ля предрече́ние дре́внее: «Врата́ сия́ затворе́на бу́дут и ни­кто́­же про́йдет сквозе́ их, я́ко Гос­по́дь Бог про́йдет и́ми, и бу́дут заключе́на» ис­по́л­ни­ся Ду́­ха Свя­та́­го и открове́ние свы́­ше по­лу­чи́в, да отве́рзет приведе́нной Богоотрокови́це заключе́нная врата́, возо­пи́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

«Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́, и за­бу́­ди лю́­ди Твоя́ и дом от­ца́ Тво­его́, и возжела́ет Царь добро́ты Твоея́». Та́­ко глаго́лаху Те­бе́, Пре­свя­та́я Де́­во, роди́тели Твоя́, ег­да́ приведе́на была́ еси́ ко хра́­му Госпо́дню. Свяще́нницы же, слу́жбы соверша́ющия, ви́деша прише́ствие Твое́, изыдо́ша во сре́тение сла́в­но­му введе́нию Тво­ему́, и с пе́снь­ми прия́ша Тя, я́ко Ма́­терь иму́щую бы­ти Архиере́я Вели́каго Не­бе­са́ Проше́дшаго, гла­го́­лю­ще:

Ра́­дуй­ся, бла­го­во­ле́­ния Бо́­жия предображе́ние, про­ро́­ки предвозвеще́нная.

Ра́­дуй­ся, че­ло­ве́­ков спа­се́­ния пропове́дание, нам ны́­не явле́нная.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лы Небе́сными со сла́­вою провожда́емая.

Ра́­дуй­ся, иере́и Бо́­жи­ими с ра́­дос­тию срета́емая.

Ра́­дуй­ся, дом От­ца́ Тво­его́ и лю́­ди Твоя́ оста́вльшая.

Ра́­дуй­ся, дом Бо́­жий яв­ле́­ни­ем Сво­и́м освяти́вшая.

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 5

Боговмести́мый храм бы́в­ши, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, ко хра́­му зако́нному со сла́­вою мно́гою провожде́на была́ еси́, да испо́лнится Агге́я проро́ка предрече́ние: «И испо́лню храм сей сла́­вою, зане́ ве́лия бу́дет сла́­ва хра́ма се­го́ после́дняго па́­че пе́р­ва­го, глаго́лет Гос­по́дь Вседержи́тель». Ма́­ти же Твоя́ приведе́ Тя к церко́вному вхо́ду, глаго́лющи: Гряди́, Дщи, ко И́же Те­бе́ мне Дарова́вшему. Гряди́, Киво́те освяще́ния, к благоутро́бному Вла­ды́­це. Гряди́, Две́ре Жи́з­ни, к Милосе́рдому Да́телю. Гряди́, Киво́те Сло́ва, ко хра́­му Госпо́дню. Вни́ди в Це́р­ковь Госпо́дню, ми́­ра ра́­дос­те и ве­се́­лие, да воспою́ о Те­бе́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́девши Ма́­ти Твоя́, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, иере́и Бо́жии из хра́ма изше́дшия, и Святи́теля вели́каго Заха́рию, во сре́тение Твое́ гряду́щаго, ре­че́ к не­му́: «При­ими́, Заха́рие, Сень Нескве́рную; при­ими́, свяще́нниче, Не­по­ро́ч­ный Ковче́г; при­ими́, проро́че, Кади́льницу невеще́ственнаго У́гля; при­ими́, пра́ведниче, Ка­ди́­ло Духо́вное. При­ими́, о, проро́че, Бо́­гом дарова́нную Дщерь мою́ и введи́ в храм Зи́ждителя тво­его́, и введ, насади́ Ю в го­ре́ свя­ты́­ни, в гото́вом жи­ли́­ще Бо́жием, ни­что́же испыту́я, Тоя́ бо ра́­ди бу́дет из­бав­ле́­ние», с не́ю же и мы возопие́м Те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, не­бе́с­ныя ли́ки возвесели́вшая Тво­и́м вхожде́нием.

Ра́­дуй­ся, иере́и Бо́жии обра́довавшая Тво­и́м яв­ле́­ни­ем.

Ра́­дуй­ся, Се­ле́­ние Не­бе́с­ное, храм зако́нный па́­че пе́р­ва­го освяти́вшая бла­го­да́­тию.

Ра́­дуй­ся, Не́­бо земно́е, Сама́ Се­бе́ в жи­ли́­ще Хрис­то́­во приугото́вившая чис­то­то́ю.

Ра́­дуй­ся, Не­ве́с­то Бо́­жия, я́ко вели́ко и ди́в­но предше́ствие Твое́.

Ра́­дуй­ся, Де́­во Чи́с­тая, я́ко стра́шно и пресла́вно во хра́­ме обита́ние Твое́.

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник вхожде́ния Тво­его́ во храм Госпо́день пра́ведный Заха́рия уди­ви́­ся зело́, ви́­дев Твое́, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, по ле́ствице церко́вней, пятна́десять сте́пень иму́щей, ди́в­ное восхожде́ние: поста́влена бы́в­ши роди́тели Тво­и́ми на пе́рвом сте́пени, Ты а́бие Сама́ о се­бе́ потекла́ еси́ на про́чия сте́пени ско́ро зело́, ники́мже поддержи́мая, и на высоча́йший сте́пень восте́кши, ста́ла еси́, укрепля́ема неви́димою си́­лою Бо́­жиею; свя­ты́й же Заха́рия, ви́­дев сие́, объя́т бе Ду́­хом Бо́­жи­им и ре­че́ ма­те­ри Тво­е́й: «Бла­го­сло­ве́н Плод чре́ва тво­его́, о, же́но, пресла́вно приведе́ние твое́: Жи́з­ни бо Ма́­терь и́стинную вво́диши, ка́­ко храм вмести́т Ю?» Те́м­же бла­го­да­ря́­ще Бо́­га, воспе́л Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ ра́­дость ве́лия всем хра́­му зако́нному предстоя́щим, ег­да́ Святи́тель ве­ли́­кий Заха́рия, Ду́­ха Свя­та́­го ис­по́л­нен­ный, прия́т Тя, о, Бо­го­ма́­ти, пред враты́ церко́вными, рука́ма свои́ма держа́, и вводя́ Тя во Свя­та́я, веща́ше к Те­бе́ та́­ко: О, От­ро­ко­ви́­це Нескве́рная! О, Де́­во Небла́зная! О, Деви́це Прекра́сная! О, жена́м укра­ше́­ние! О, дще́рям удо­бре́­ние! Ты Бла­го­сло­ве́н­ная в же­на́х, Ты препросла́вленная чис­то­то́ю, Ты запечатле́нная де́вством, Ты Ада́мовы кля́т­вы разреше́ние. Гряди́, ис­пол­не́­ние мо­его́ проро́чества. Гряди́, соверше́ние обетова́ний Гос­по́д­них. Гряди́, печа́те Того́ заве́та. Гряди́, изъявле́ние Того́ сове́та. Гряди́, ис­пол­не́­ние Того́ та́инств. Гряди́, про­ро́­ков всех Зер­ца́­ло. Гряди́, обновле́ние обветша́вших. Гряди́, Све́­те во тьме ле­жа́­щих. Гряди́, да­ро­ва́­ние нове́йшее и Боже́ственнейшее. Вни́ди в ра́­дость в Це́р­ковь Го́с­по­да Тво­его́, ны́­не у́бо в до́льнюю, че­ло­ве́­ки входну́ю, не по мно́­зе же в го́рнюю и непристу́пную». С ним же и мы воспое́м Те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, Ле́ствице одушевле́нная, ко хра́­му Госпо́дню по степе́нем ле́ствицы высо́кия восте́кшая.

Ра́­дуй­ся, Две́ре, непроходи́мая челове́ческими по́мыслы, во две́ри хра́ма воше́дшая.

Ра́­дуй­ся, я́ко по степе́нем доб­ро­де́­те­лей возвы́силася еси́ до вы­со­ты́ Не­бе́с­на­го Алтаря́.

Ра́­дуй­ся, я́ко на крыле́х де́вст­ва и чис­то­ты́ дости́гла еси́ Гра́­да Вели́каго Ца­ря́.

Ра́­дуй­ся, Дом Бо́­жий на версе́ го́ры дости́гшая.

Ра́­дуй­ся, врата́ заключе́нная проше́дшая.

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отверза́ющая.

Кондак 7

Хо­тя́ Человеколю́бец Гос­по́дь спас­ти́ род челове́чь, избра́ Те­бе́ еди́ну в Ма́­терь Се­бе́ и введе́ Тя во свя­ты́й храм Свой, да та́­мо в уедине́нии и тишине́ глубо́цей да­ле́­че от собла́знов ми́­ра се­го́ воспита́ешися во святы́не Госпо́дней в Бо́­жие жи­ли́­ще. Ты же, игра́ющи и зело́ ра́дующися, я́ко в черто́зе, в до­му́ Госпо́дни ше́ствовала еси́, а́ще и ма́ла была́ еси́ во́зрастом, трие́х лет су́­щи, оба́­че соверше́нна была́ еси́ бла­го­да́­тию, я́ко предуве́денная и предызбра́нная от Бо́­га пре́ж­де сложе́ния ми́­ра, и та́­мо воспева́ла еси́ Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вая, ди́в­ная и ужа́сная со­тво­ри́ о Те­бе́ Гос­по́дь, Богоблагода́тная, ег­да́ Святи́тель ве­ли́­кий Заха́рия, вне се­бе́ быв, по та́инственному открове́нию Бо́­жию введе́ Тя па́­че зако́на за втору́ю заве́су, во вну́треннюю ски́нию, глаго́лемую Свя­та́я Свя­ты́х, иде́­же не то́­чию же́нскому по́лу, но ни­же́ свяще́нником подоба́ше входи́ти, но то́­чию еди́­но­му Архиере́ю еди́ною в ле́то; подоба́ше бо Те­бе́, я́ко Одушевле́нному Бо́­жию Киво́ту, еще́ пре́ж­де зача́тия па́­че вся́­ка­го ес­тест­ва́ преиспо́лненней чис­то­ты́, ста́ти на ме́сте зако́ннаго Киво́та Бо́­жия, Иереми́ем сокрове́ннаго, да испо́лнится па́­ки сла́­вою храм Госпо́день. Сие́ пречу́дное вхожде́ние Твое́ зря́ще, во­пи­е́м Те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, во Свя­та́я Свя­ты́х, я́ко на не́­бо земно́е взоше́дшая.

Ра́­дуй­ся, Свя­та́я Свя­ты́х бо́льшая, я́ко к Пре­сто́­лу Бо́­жию предста́вшая.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лы удиви́вшая, ка́­ко во Свя­та́я Свя­ты́х пресла́вно взошла́ еси́.

Ра́­дуй­ся, че­ло­ве́­ки возвесели́вшая, я́ко храм Госпо́день сла́­вою испо́лнила еси́.

Ра́­дуй­ся, Черто́же Красне́йший, в не́м­же жи­ли́­ще Свя­ты́я Тро́ицы со­де­ва́­ет Пресу́щественный.

Ра́­дуй­ся, Престо́ле Святе́йший, на не́м­же гото́вится се́сти пло́­тию Пребоже́ственный.

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 8

Стра́н­но Твое́ зача́тие и рождество́. Стра́нен о́б­раз возраста́ния Тво­его́. Стра́н­но и пресла́вно, Богоневе́сто, Твое́ е́же внутрь Святи́лища Введе́ние, и на мо­ли́т­ве пребыва́ние при́сное, и вся, я́же суть Твоя́: от у́тра бо да́же до тре́тьяго ча́са стоя́ла еси́ по вся дни на мо­ли́т­ве внутрь Святи́лища, посе́м с про́чими де́­вы в притво́ре в рукоде́лии упражня́лася еси́, от девя́таго же ча́са па́­ки в хра́­ме во Свя­та́я Свя­ты́х предстоя́ла еси́ Бо́­гу на мо­ли́т­ве, в Богомы́слии и в поуче́нии Бо­же́ст­вен­ных Писа́ний, до́ндеже А́н­гел Госпо́день я́вльшеся препита́ти Тя небе́сною пи́щею. Таково́му равноа́нгельскому жи­тию Тво­ему́ чудя́­щеся, во­пи­е́м та́­ко благоволи́вшему о те­бе́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Всю Те­бе́ освяти́ Всесвяты́й Дух, внутрь хра́ма пребыва́ющую, Пре­свя­та́я Де́­во. Се­го́ ра́­ди да не косне́тся Ти ничто́ от зем­ны́я скве́р­ны, небе́сною и нетле́нною пита́ема была́ еси́ пи́щею, подава́емую же зем­ну́ю пи́щу раздава́ла еси́ ни́щим и стра́нным. И та́­ко прие́млющи по вся дни от А́н­ге­ла хлеб не­бе́с­ный, преуспева́ла еси́ му́дростию и бла­го­да́­тию, те́­лом и ду́­хом ра́дующися, да невмести́мое Сло́­во Бо́­жие непоро́чно вмести́ши. И бе Ар­ха́н­гел Гаврии́л неотсту́пный храни́тель де́вственныя чис­то­ты́ Твоея́ и со ины́ми А́н­ге­лы Бо́­жи­ими ча́сто Те­бе́ явля́­ше­ся, укрепля́ше Тя в по́двизех духо́вных, в мо­ли́т­ве и посте́, в кро́­тос­ти и смире́нии и лю­бе́з­но бесе́доваше с То­бо́ю, Пре­ве́ч­ный Сове́т Вы́ш­ня­го о Те­бе́ раскрыва́я, да бу́деши гото́ва к прия́тию Бо́­жию, вопия́ к Те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, неизрече́нных тайн Бо́­жи­их преди́вное ис­пол­не́­ние.

Ра́­дуй­ся, Предве́чнаго Сове́та Вы́ш­ня­го всечу́дное соверше́ние.

Ра́­дуй­ся, не­бе́с­ным хле́бом от А́н­ге­ла неизрече́нно воспита́нная.

Ра́­дуй­ся, бла­го­да́­тию Бо­жией с не­бе­се́ несказа́нно укрепле́нная.

Ра́­дуй­ся, Ю́же во Свято́е Свя­ты́х срета́ют многоочи́тии Херуви́ми.

Ра́­дуй­ся, с Не́ю­же непреста́нно собесе́дуют шестокрыла́тии Серафи́ми.

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 9

Вся́­кое ес­тес­тво́ А́н­гель­ское уди­ви́­ся о превели́цей красоте́ де́вст­ва Тво­его́, Всесвята́я Де́­во. Ты бо со А́н­ге­лы во Свя­та́я Свя­ты́х пребыва́ющи, Сама́ вожделе́ла еси́ в чис­то­те́ А́нгельской и неврежде́нном Сво­е́м де́встве веч­но жи́ти. Се­го́ ра́­ди пер­вая в ми́­ре дала́ еси́ обе́т де́вст­ва и обручи́ла еси́ Себя́ на при́сное служе́ние Бо́­гу в чис­то­те́ деви́честей, и уневе́стилася еси́ Ему́, да Ду́­хом Свя­ты́м приугото́вана бу́деши в чи́с­тое и не­тле́н­ное Се­ле́­ние Сло́­ву Бо́­жию, пою́щи Ему́ день и нощь: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ве­ти́и богоглаго́ливыя не мо́гут гла­го́­ла­ти, во е́же изрещи́ та́й­ну жи­тия́ Тво­его́ в чис­то­те́ де́вст­ва во хра́­ме, Бо­го­ро́­ди­це. Расту́щей Те­бе́ ле́­ты, Ты бо день от дне укрепля́лася еси́ ду́­хом и подви́жнейшее растя́ше жи­тие́ Твое́: с трудолю́бием бо умножа́ла еси́ мо­ли́т­ву, иду́щи от си́­лы в си́­лу, до́ндеже Си́­ла Вы́ш­ня­го осени́ Тя. Растя́ху же в Те­бе́ и да́ры Свя­та́­го Ду́­ха: ег­да́ бо в бо́льший приходи́ла еси́ во́зраст, бо́лее упражня́лася еси́ в мо­ли́т­ве, не́­же в рукоде́лии, но́щи же це́лыя в мо­ли́т­ве со А́н­ге­лы проводи́ла еси́ за второ́ю заве́сою; се­го́ ра́­ди со удивле́нием зо­ве́м Те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Свя­та́я Свя­ты́х Святе́йшая Де́­во, в же́ртву чи́стую де́вство Свое́ Бо́­гу прине́сшая.

Ра́­дуй­ся, чисте́йшая Свя­та́­го Ду́­ха Па­ла́­то, в Жи­ли́­ще Хрис­то́­во Се­бе́ воспита́вшая.

Ра́­дуй­ся, Две́ри Не­бе́с­ная, в хра́­ме, я́ко на не­бе­си́ пребы́вшая.

Ра́­дуй­ся, Горо́ Усыре́нная Ду́­хом, во Святи́лище все́­ми доброде́тельми процве́тшая.

Ра́­дуй­ся, Ю́же А́нгели Бо́жии дорино́сят ве́р­но.

Ра́­дуй­ся, Ю́же вси ве́рнии бла­го­да́р­ствен­но славосло́вят при́с­но.

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 10

Спа­се́­ния на́­ше­го весна́ ра́­дост­ная воз­сия́ всем конце́м зем­ли́ пресла́внаго Тво­его́ ра́­ди Введе́ния во храм Бо­го­ро́­ди­це. Писа́ние мимои́де и оскуде́ зако́н, я́ко же сень, вше́дшей же Те­бе́ во храм Бо́­жий, Де́­во Чи́с­тая, лучи́ бла­го­да́­ти всем возсия́ша, просвеща́юще ду́­ши и помышле́ния всех во тьме неве́дения седя́щих. Се­го́ ра́­ди да ра́дуется не́­бо и земля́, не́­бо У́мное Гряду́щее зря́ще и А́н­ге­лов чи́ни и че­ло­ве́­ков мно́­жест­во да во­пи­ю́т: в храм вво́дится ра́­дость и из­бав­ле́­ние всем во­пию́­щим: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ де́­вам в чис­то­те́ де́вст­ва во оби́­те­лех подвиза́ющимся, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, по­не́­же, да́вши во хра́­ме обе́т де́вст­ва Бо́­гу, Ты ди́в­но сохрани́ла еси́ его́ и дости́гши лет двуна́десяти, ег­да́ про́чия де́­вы, при хра́­ме живу́щия, сочетова́хуся супру́жества по обы́чаю подзако́нному, Ты откры́ла еси́ та́й­ну обетова́ния Тво­его́, чесо́ ра́­ди отдана́ была́ еси́ на хране́ние де́вст­ва ста́рцу Ио́сифу, Бо́­гом ука́занному возлете́нием голуби́цы от же́зла его́. И та́­ко во всеце́лую доб­ро́­ту де́вст­ва обле́кшися, я́ко Неве́ста Бо́­жия, Ты всем подае́ши в чис­то­те́ служе́ние свое́ соверша́ющим дарова́ния кро́ткаго Тво­его́ и молчали́ваго ду́­ха, Твою́ ти­ши­ну́, сми­ре́­ние и неизглаго́ланную чис­то­ту́, да вси То­бо́ю спаса́емии со благодаре́нием воспою́т Те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­вах во хра́­ме Госпо́днем неусыпа́ющая, не даждь нам во грехе́ усну́ти.

Ра́­дуй­ся, в безмо́лвии во Свя­та́я Свя­ты́х пребыва́ющая, спо­до́­би нас в тишине́ живо́тней пожи́ти.

Ра́­дуй­ся, со А́н­ге­лы во Святи́лище при́с­но собесе́днице, нау­чи́ нас безпло́тных глаго́лам внима́ти.

Ра́­дуй­ся, с чи́с­ты­ми де́­вы при хра́­ме сожи́тельнице, помози́ нам в де́встве и чис­то­те́ жи­тие́ свое́ соверша́ти.

Ра́­дуй­ся, Оду­шев­ле́н­ный Храм Бо́­га Жи­ва́­го, хра́мы Ду́­ха Свя­та́­го нас со­тво­ри́.

Ра́­дуй­ся, Черто́же Вседраги́й вся́­ка­го доброде́лания, во всех Да́рах Ду́­ха Свя­та́­го нас утвер­ди́.

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 11

Пе́­ния всеумиле́нныя от неземны́х мусики́й приноша́ху Те­бе́, Пре­свя­та́я Де́­во, Святи́и А́нгели, деви́ческому Введе́нию Тво­ему́ служа́ще и ве­се́­лие творя́ше и небе́снии припева́ху гла́сы, Те­бе́ на слу́жбу Бо́­жию входя́щей, с ни́миже на зем­ли́ от пе́сней че­ло­ве́­чес­ких де́вственнии ли́­цы Го́сподеви пою́т, псало́мски вос­пе­ва́ю­ще и чту́ще Те­бе́ Ма́­терь Его́. С ни́­ми же и нас спо­до́­би чи́с­ты­ми умы́ и нескве́рными ус­ты́ воспе́ти о честне́м Введе́нии Тво­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоприе́мная нам возсия́ла еси́ свеща́, Бо­го­ро́­ди­це, во храм Госпо́день прише́дши, ра́­дость велича́йшую та́­мо светя́щи и на мо­ли́т­ве во Свя­та́я Свя­ты́х горя́щи, отону́доже и облиста́ла еси́ небе́сною чис­то­то́ю все­му́ ми́­ру, во тьме грехо́вней пребыва́ющему, да и мы со свещено́сными де́вами, Тя ко хра́­му Госпо́дню све́т­ло со сла́­вою де́вственною проводи́вшими, узря́щем Тя ра́­дост­но, во све́­те чис­то­ты́ ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя сия́ющу, и воспое́м Те­бе́ похвалы́ та­ко­вы́я:

Ра́­дуй­ся, Свеще́ Неугаси́мая, во Святи́лище возже́нная, свещено́сными де́вами провожда́емая.

Ра́­дуй­ся, Заре́ Незаходи́мая, весь мир облиста́вшая, све́тлыми А́н­ге­лы во хра́­ме срета́емая.

Ра́­дуй­ся, Све­ти́ль­ни­че Не­бе́с­ныя сла́­вы, Све́­те неле́стный во хра́­ме всем возсия́вший.

Ра́­дуй­ся, Черто́же Бо́­жия бла­го­да́­ти, Хле́­бе слове́сный из ру­ки́ А́н­ге­ла прия́вший.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Све́­та гряду́щая бы­ти, све́­том чис­то­ты́ Твоея́ всех про­све­ща́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Све́­та Ти́хаго Сия́ние, теп­ло­то́ю мо­ли́тв Тво­и́х всех утеша́ющая.

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 12

Бла­го­да́­ти Бо́­жия но́вый и оду­шев­ле́н­ный Киво́т су́­щи, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, в не́м­же вме́с­то ма́нны чу́вственныя и ве­ще́ст­вен­ных скрижа́лей вмеща́ются невеще́ственныя неистощи́мыя дарова́ния Бо́­жия, досто́йно введе́на была́ еси́ во Свя­та́я Свя­ты́х, я́ко вмести́ти иму́щая пло́тски Безнача́льное Сло́­во Бо́­жие, иде́­же Си́­лы Не­бе́с­ныя служа́ху Те­бе́, стра́шнии Херуви́ми и пламене́ющии лю­бо́­вию Серафи́ми осени́ша Тя крылы́ свои́ми, Престо́ли и Госпо́дствия, Нача́ла, Си́­лы и Вла́сти припадо́ша к Те­бе́ со Арха́нгелы и А́н­ге­лы, во­пию́­ще о Те­бе́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще пре­чест­но́е Твое́ во храм Госпо́день Введе́ние, хва́­лим вси Твое́ пречу́дное во Свя­та́я Свя­ты́х со А́н­ге­лы спребыва́ние и не­бе́с­ным хле́бом пита́ние, по­кло­ня́­ем­ся равноа́нгельской де́вственной чис­то­те́ Тво­е́й, Бо­го­ро́­ди­це, и ве́­ру­ем, я́ко пришла́ еси́ от зем­на́­го до́­ма в Дом Бо́­жий, я́ко же́ртва чи́с­тая, я́ко дар освяще́н на обруче́ние де́вст­ва Тво­его́ Жениху́ Небе́сному, да угото́ваешися досто́йно к нетле́нному и чи́стому Рождеству́ Христо́ву в Бо́­жие Жи­ли́­ще. Те́м­же та́­ко ве́рую­ще, возглаго́лем Те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, храм Госпо́день Пречи́стых ног Тво­и́х стопа́ми освяти́вшая.

Ра́­дуй­ся, жи­ли́­ще Бо́­жие от оскверне́ния гре́ш­ных отмы́вшая.

Ра́­дуй­ся, во Свято́м хра́­ме, я́ко на не­бе­си́, по­кло­не­ние Го́рних Сил прие́мшая.

Ра́­дуй­ся, во Свя­та́я Свя­ты́х, я́ко на не­бе­си́, Пре­сто́­лу Бо́­жию предста́вшая.

Ра́­дуй­ся, Прекра́сная Деви́це, изше́ствием Тво­и́м из до́­му о́тчаго во храм мир все­му́ ми́­ру Прине́сшая.

Ра́­дуй­ся, Но́вая Голуби́це, вхожде́нием во храм пра́ведным в преиспо́дней на­де́ж­ду впервы́е дарова́вшая.

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 13

О, Все­пе́­тая Богоотрокови́це, Прише́дшая во храм Госпо́день воспита́тися во Свя­та́я Свя­ты́х в Бо́­жие Жи­ли́­ще, ны́нешнее на́­ше о всечестне́м Введе́нии Тво­е́м прие́мши приноше́ния, из­ба́­ви нас от вся́­кия ско́р­би и на­па́с­ти и ис­ку­ше́­ний вра́жеских, очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны пло́­ти и ду́­ха и со­хра­ни́ нас до сконча́ния на́­ше­го в целому́дрии и чис­то­те́, да освяще́ннии То­бо́ю досто́йны бу́дем введе́ния во оби́­те­ли ра́йс­кия с му́дрыми де́вами, с ни́миже да воспое́м о Те­бе́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

(Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос и 1-й кондак)

Мо­ли́т­ва Введе́нию во Храм Пре­свя­той Бо­го­ро́­ди­цы

О, Пре­свя­та́я Де́­во, Цари́ца Не­бе­си́ и зем­ли́, пре́ж­де век избра́нная Не­ве́с­то Бо́­жия, в после́дняя же вре­ме­на́ прише́дшая в храм зако́нный на обруче́ние Жениху́ Небе́сному! Ты ос­та́­ви­ла еси́ лю́­ди Твоя́ и дом от­ца́ Тво­его́, во е́же при­нес­ти́ Се­бе́ в же́ртву чи́стую и непоро́чную Бо́­го­ви, и пер­вая дала́ еси́ обе́т всегда́шняго де́вст­ва. Да́­руй же и нам соблюда́ти се­бе́ в целому́дрии и чис­то­те́ и в стра́хе Бо́жием во вся дни жи­во­та́ на́­ше­го, да бу́дем хра́мы Ду́­ха Свя­та́­го, наипа́че помози́ всем в подража́ние Твое́ во оби́­те­лех живу́щим и обручи́вшим се­бе́ на служе́ние Бо́­го­ви в чис­то­те́ де́вст­ва провожда́ти жи­тие́ свое́ и от ю́нос­ти нести́ и́го Хрис­то́­во благо́е и ле́гкое, свя́то храня́ще обе́­ты своя́. Ты провела́ еси́, Всечи́стая, вся дни ю́нос­ти Твоея́ во хра́­ме Госпо́днем вдали́ от собла́знов ми́­ра се­го́, в при́сном бо́дрствовании моли́твенном и во вся́ком воздержа́нии душе́вном же и теле́снем, помози́ и нам отража́ти вся искуше́ния вра́жеския от пло́­ти, ми́­ра и диа́вола на­ходя́­щих на ны от ю́нос­ти на́шея, и побежда́ти о́ныя мо­ли́т­вою и пос­то́м. Ты во хра́­ме Госпо́днем со А́н­ге­лы пребыва́ющи, укра́силася еси́ все́­ми доброде́тельми, наипа́че же смире́нием, чис­то­то́ю и лю­бо́­вию и досто́йно воспита́лася еси́, да гото́ва бу́деши вмести́ти пло́­тию Невмести́мое Сло́­во Бо́­жие. Спо­до́­би же и нам, одержи́мым го́рдостию, невоздержа́нием и ле́ностию, об­ле­щи­ся во вся́­кое соверше́нство духо́вное, да угото́вает ки́йждо от нас с по́­мо­щию Твое́ю оде­я́ние бра́чное ду­ши́ своея́ и еле́й доброде́лания, да не на́зи и негото́ви яви́мся во сре́тение Безсме́ртному Жениху́ на́­ше­му и Сы́­ну Тво­ему́, Хри­сту́ Спа­си́­те­лю и Бо́­гу на́­ше­му, но да прии́мет ны с му́дрыми де́вами во оби́­те­ли ра́йс­кия, иде́­же со все́­ми свя­ты́­ми спо­до́­би нас вы́­ну сла́­ви­ти и прославля́ти всесвято́е и́мя От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха и Твое́ ми́лостивое за­ступ­ле́­ние всег­да́, ны́­не и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва в пра́здник Введе́ния во Храм Пре­свя­той Бо­го­ро́­ди­цы

К кому́ возопию́, Вла­ды́­чи­це, к кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Те­бе́, Ца­ри́­це Не­бе́с­ная? Кто плач мой услы́­шит и воздыха́ние прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, Наде́жда хри­сти­а́н и При­бе́­жи­ще нам, гре́ш­ным? Кто па́­че Те­бе́ в несча́стиях защити́т? Услы́­ши стена́ние мое́ и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Вла­ды́­чи­це и Ма́­ти Бо́­га мо­его́! Не пре́­зри и́щущаго Твоея́ по́­мо­щи и не от­ри́­ни ме­не́ гре́ш­на­го, Ца­ри́­це Не­бе́с­ная! Нау­чи́ ме­не́ исполня́ти во́лю Сы́­на Тво­его́ и да́­руй же­ла́­ние всег­да́ сле́довати Его́ свя­ты́м за́поведям. За мой ро́пот в бо­ле́з­нех, труда́х и несча́стиях не от­сту­пи́ от ме­не́, но пребу́ди Ма́терию и Покрови́тельницею ме­не́ малоду́шнаго. Ца­ри́­це моя́ Преблага́я, За­сту́п­ни­це Усе́рд­ная! Тво­и́м хо­да́­тай­ством прегреше́ния моя́ по­кры́й, от ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых вра­го́в защити́, серд­ца́ вражду́ющих про́тив ме­не́ смягчи́ и Хри­сто́­вою лю­бо́­вию со­гре́й их. Мне же немощно́му да́­руй Твою́ всеси́льную по́­мощь победи́та моя́ гре­хо́в­ныя привы́чки, дабы́, очище́нный покая́нием и после́дующею доброде́тельною жи́знию, в обще́нии со Свя­тою Це́рковию прове́л остальны́я дни зем­на́­го стра́нствия. Предста́ни мне, На­де́ж­до всех хри­сти­а́н, в час кон­чи́­ны моея́ и подкрепи́ мою́ ве́­ру в сме́ртный тя́жкий час. Вознеси́ за ме­не́, многопрегреша́ющаго в жи́з­ни сей, Твоя́ всеси́льныя мо­ли́т­вы по от­ше́ст­вии мое́м, да оправда́ет ме­не́ Гос­по́дь и соде́лает прича́стником Его́ безконе́чных ра́достей. Ами́нь.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: История, традиции и запреты на праздник

Ежегодно 4 декабря в Украине отмечают один из самых почитаемых религиозных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день нельзя заключать церковные браки, шить и убирать в доме. А незамужние девушки в этот день гадают на своего суженого. А теперь подробнее.

История праздника

Согласно Писанию, в Назарете жила бездетная пара – праведные Иоаким и Анна. Они много времени провели в молитвах о рождении ребенка, при этом дав обет, что дитя посвятит себя служению Богу. В итоге ребенок родился. Девочку назвали Марией. Когда ей исполнилось три года, родители привели Марию в Иерусалимский храм, где она и осталась посвящать себя служению Богу.

В храме Марию встретил первосвященник (по преданию, это был Захария, будущий отец Иоанна Предтечи). Родители поставили Марию на первую ступень лестницы, которая вела ко входу в Храм. Отмечается, что девочка бегом поднялась на пятнадцать ступеней не оборачиваясь назад и не зовя своих родителей, как это обычно делают дети. После этого первосвященник по внушению свыше ввел Деву Марию в Святая святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью.

В храме Мария изучала Писание, молилась и занималась рукоделием. Согласно Протоевангелию Иакова, в храме Мария находилась до 12 лет, когда по указанию ангела священник Захария устроил смотр женихов, на котором по чудесно расцветшему посоху в мужья Марии был выбран вдовец Иосиф.

Из открытых источников

Традиции и особенности празднования

На праздник в церквях начинается подготовка к Рождеству, проводятся торжественные Богослужения. На праздник также рекомендуется помянуть усопших. Издревле люди верили, что в этот день Господь позволяет душам усопших навестить своих близких.

Ранее на Введение во храм начинался сезон катания на санях. Первыми катались молодожены, которые были обвенчаны церковью. В семьях молодых родственники собирались за столом, после чего помогали украшать сани, запряженные тройкой лошадей. Следом за молодоженами отправлялся так называемый поезд с родственниками, которые веселились, пели песни и прославляли семейную пару.

В этот день девушки проводили обряды и ритуалы, чтобы во сне увидеть своих женихов или то место, куда они перейдут жить после свадьбы.

Хозяйки в день праздника посыпали коров льняными семенами, смазывали вымя маслом и кормили скот киселем. Такой обряд помогал увеличить надои и защищал скот от болезней.

На праздник принято ходить в гости. Считалось, что если первым в дом войдет мужчина — год будет удачным, если женщина — быть беде.

Что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Из открытых источников

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя заниматься тяжелой работой, также запрещено убирать, стирать и шить.

Поскольку праздник на период Рождественского поста, на Введение в храм нельзя готовить блюда из мяса, молочных продуктов и яиц. При этом разрешается есть рыбные продукты и выпить немного вина.

Также в этот день запрещается заключать церковный брак, при этом, крещение в день Введения во храм Пресвятой Богородицы разрешено.

Ко всему прочему, на Введение во храм запрещалось копать землю, так как она отдыхает. В противном случае урожая не будет. Кроме того, в этот праздник нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.

Приметы на праздник

— С наступлением праздника считалось, что зима окончательно вступает в свои права. По тому, какая погода стояла 4 декабря, определяли характер всей зимы. Если в день Введения во храм Пресвятой Богородицы будет морозно, то зима будет мягкой. И наоборот: если в праздник еще тепло, то зима будет лютой.

— Снег, выпавший в день праздника, указывал на то, каким будет урожай в новом году. Если снег больше не таял, то это было доброй приметой. Большое количество снега на холмах и пригорках указывало на богатый урожай ягод.

— Считалось, что до этого дня ходить по льду опасно, а после праздника лед становится достаточно прочным.

Введенье (праздник)

Статья — о народной обрядности. О церковном праздновании см. статью Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введенье
Н.С. Самокиш. «Тройка (на разгоне)».
Тип народно-православный
иначе Ворота зимы, Третья Пречистая (укр.), Праздник молодой семьи, «Женска Богородица» (серб.)
также Введение во храм Пресвятой Богородицы (христ.)
Значение Установление санного пути
Установлен Вероятно имеет древние дохристианские корни
Отмечается восточными славянами
Дата 21 ноября (4 декабря)
Празднование Катание на санях, чествование молодых
Традиции Зимние торги

Введе́нье (болг. Въвеждане, серб. Ваведење) — день народного календаря славян, выпадающий на 21 ноября (4 декабря) и связанный с церковным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день зима окончательно приходит, что отмечается зимними играми и катанием на санях.

Другие названия дня

Обряды

В народе название его связывают со словом «ведение» («водятся волки», «водили Варвару»). Про это день в народе говорили: «Введение — или зимы не ставит, или сряжает на зимний торг сани». Когда как придётся — или толстое леденье, или Введенье ломает леденье. Через Введенские ворота, мол, проводит зима и старого, и малого, и птицу, и зверя всякого. Не выдерживают ледяные ворота живого тепла. Потому, мол, и оттепели на Введение. Когда на Введение ожидался мороз, то все грядущие праздники ожидали морозными.

Но чаще зима наступала и устанавливался санный путь, поэтому на Введенье начинались зимние гуляния – совершались катанья на санях. Ребята, катаясь с горок на санках, в этот день пели:

Введенье пришло,
Зиму в хату завело,
В сани коней запрягло,
В путь-дорожку вывело,
Лёд на речке вымело,
С берегом связало,
К земле приковало,
Снег заледенило,
Малых ребят,
Красных девчат
На салазки усадило,
На ледянке с горы покатило…

Поговорки и приметы

Введение — праздник баб. Введенье пришло — зиму на Русь завело. «Бог прыводзіць зіму на зямлю» (белорус.). Введенские уставщики, братья Морозы Морозовичи, рукавицы на мужика надели, стужу уставили, зиму на ум наставили. Зима круто за морозы принимается. Введенье наложило толстое леденье. На Введение если колокольный звон ясно слышен издалека — будет мороз, глухо — к снегам. Если со Введения ляжет глубокая зима, готовь глубокие закрома: будет богатый урожай хлебов. Введенские морозы не ставят зимы на резвые ноги. Введение ломает ледение. Прошло Введение и лопнуло ледение. Если лёд на водоёмах стоит, то зима будет холодной, если оттепель, то зима будет без морозов. Введенье идёт, за собой Прокопа ведёт. Сколько на Введение воды, столько на Юрия травы (укр.). «Як на Воведеніє вода, в літі молоко» (укр.). Введение сто праздников наведёт.

См. также

  • Катерина санница
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы

Примечания

Народные праздники славян

Коляда • Васильев вечер / Щедрый вечер / Овсень • Сретенье / Громницы • Власьев день • Масленица • Со́роки • Благовещение • Вербное воскресенье • Страстная неделя • Пасха • Светлая неделя • Красная горка • Радоница • Егорий Вешний • Никола вешний • Вознесение • Семик (Ярилин день / Русалии) • Троицкая суббота • Троица • Русальная неделя • Иван Купала • Петров день • Ильин день • Медовый Спас • Яблочный Спас • Третий Спас • Обжинки • Осенины • Покров • Дмитриевская суббота • Дмитриев день • Кузьминки • Никола зимний

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история, иконы, молитвы, проповеди (+видео)

4 декабря Православная Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Как это было?

По сохраненным Преданием рассказам, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.

Икона. Новгород. XIV в. Государственный Русский музей, СПб.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. «Если бы кто спросил меня, — говорил блаженный Иероним, — как проводила время юности Пресвятая Дева, — я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».

Но в церковном Предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского. В VIII веке проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.

Иконы Введения во храм Пресвятой Богородицы

Мозаика ц. Успения близ Дафни. Ок.1100 г. Греция

Фрагмент эпистилия. Кон. XII в. Монастырь Ватопед, Афон, Греция

Западные врата Богородице-Рождественского собора. 1227-1238 гг. Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Фрагмент

Мануил Панселин. Фреска Успенского собора Протата, Карея, Афон. Кон. XIII — нач. XIV в.

Двусторонняя икона-таблетка. 2-я четв. XV в. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник

Читайте также: Введение во храм Пресвятой Богородицы: иконография, иконы, картины

Молитвы

Текст службы Введения во храм Пресвятой Богородицы

На Малей вечерни, на Господи воззвах, стихиры, глас 1.
Подобен: Небесных чинов:

От Господа приимше обещания плод Иоаким и Анна, Божию Матерь, благоприятну жертву, в храм введоша днесь, и Захариа великий архиерей благословив прият.

Святых святая во святых обитати достойно введеся, яко богоприятна жертва: и Сию девы добродетельми благоукрашаемы, впреди свещоносяще, приведоша Господу якоже сосуд священнейший.

Да отверзется дверь богоприятнаго храма: храм бо всех Царя и престол, днесь со славою внутрь прием, Иоаким возлагает освятив Господу, от Него избранную в Матерь Его.

Слава, и ныне: глас 8:

Давид провозглашаше Тебе, Пречистая, провидя освящение входа Твоего в храм: в немже концы днесь празднующе, славословят Тя, Всепетая. Яже бо прежде рождества Дева, и по рождестве пребывши нетленна, Мати Слова жизни. Днесь в храме Захариа веселится, восприем Тя Владычице, и святая святых радуются, подъемши Тя источника жизни нашея. Темже и мы псаломски вопием Ти: о нас моли Сына Твоего и Бога нашего, даровати нам велию милость.

На стиховне стихиры, глас 2:
Подобен: Доме Евфрафов:

Двери небесныя приимите Деву во святая святых, нескверную же скинию Бога Вседержителя.

Стих: Приведутся Царю девы вслед Ея, искренния Ея приведутся Тебе.

Девственнии лицы Чистую приемлите Деву, светло свещоносяще, во святая святых, яко Невесту Бога Всецаря.

Стих: Приведутся в веселии и радовании, введутся в храм Царев.

Хлеб словесный, чертог Божия Слова, из руки божественнаго ангела, приемлет обитающи во святая святых.

Слава, и ныне, подобен тойже:

Свет Тя трисиянный, вжегши Богородице, в храме славы, небесную Ти пищу посылает, величая Тя.

Тропарь, глас 4:

Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание, в храме Божии ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся смотрения Зиждителева исполнение.

Читайте также: Введение во храм Пресвятой Богородицы: что поется в этот день в храме?

Проповеди

Митрополит Сурожский Антоний:

Есть праздники, сила которых заключается в воспоминаемом событии; важно, значительно в них, решающе для судеб человеческих то, что случилось; таков праздник Рождества Христова или праздник Воскресения; решающее значение имеет то, что действительно в тот день Бог стал человеком и родился на земле, что именно в тот день воскрес Господь, умерший крестной смертью ради нашего спасения.

И есть праздники, так же как и иконы, которые говорят нам о каком-то внутреннем событии, даже если историческая их обстановка не ясна. Таков праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Чтобы исторически в древнем Иерусалиме действительно случилось то событие, которое описывается в богослужебной песне, — едва ли возможно; но оно сообщает нам что-то более значительное, более важное о Божией Матери, нежели физическое Ее вступление во Святая Святых, которое было запрещено и Первосвященнику. Это день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ранней зрелости, которая делает ребенка способным лично переживать, лично воспринимать и отзываться на таинственное прикосновение благодати, когда, достигши этого возраста, Она вступила действительно во Святая Святых — не вещественное Святая Святых храма, а в ту глубину Богообщения, которую исторически Храм собой изображал.

И с каким трепетом мы должны читать в богослужебной книге слова, которые приписываются с такой нежностью, с такой глубиной Иоакиму и Анне: Чадо, иди! И будь Тому, Который все тебе дал, возношением и сладким благоуханием! Вступи в ту область, куда нет двери; научись тайнам и готовься стать местом вселения Самого Бога… Как дивно подумать, что мать, отец могут обратиться к ребенку с такими словами: Войди в ту глубину, вступи в ту тайну, куда не ведет никакая вещественная дверь, и приготовь себя быть возношением Богу, сладким благоуханием, местом вселения…

Так некоторые отцы Церкви и святитель Феофан толкуют значение этого вступления Божией Матери в храм, во Святая Святых. Не тронутая грехом, не оскверненная ничем, но уже способная чистым сердцем, не оскверненной плотью, не затуманенным умом отозваться на святыню, на славу, на дивность Божию, трехлетняя Отроковица посылается в эти глубины молитвенного, созерцательного общения.

И в другом месте того же богослужения мы читаем, как Ей тихо говорит Архангел Гавриил, чтобы Она открылась Богу и приготовилась стать местом вселения грядущего Спасителя.

Вот о чем говорит нам праздник: о том, как с первых Своих шагов, напутствуемая матерью и отцом, наставляемая Ангелом, Она вступает в те глубины молитвы, безмолвия, благоговения, любви, созерцания, чистоты, которые составляют подлинное Святое Святых. И разве удивительно после этого, что мы этот день празднуем как начало спасения: первая из всех тварей Пресвятая Дева вступает в эти непроходимые, неприступные глубины, вступает в то общение с Богом, которое будет расти и расти, незапятнанно, незатемненно, неоскверненно в течение всей Ее жизни, до момента, когда, как пишет один из западных писателей, Она сможет, в ответ на Божий призыв, произнести Божие имя всем умом, всем сердцем, всей волей, всей плотью Своей и, вместе с Духом Святым, родить воплощенное Божие Слово.

Да, в день этого праздника действительно совершается для нас явление этого дивного события, начало этого возрастания, но также дается нам и образ того, к чему мы призваны, куда нас зовет Господь: во Святое Святых. Да — мы осквернены; да — наши умы отуманены; да — наши сердца нечисты; да — наша жизнь порочна, недостойна Бога. Но всем доступно покаяние, которое может очистить нас и в уме, и в плоти, и в сердце, выправить нашу волю, всю жизнь нашу сделать правой, так чтобы и мы могли войти во Святая Святых.

И в этом празднике, в словах, которые я прочел в начале, произнесенных как бы Иоакимом и Анной, разве нет призыва к каждой матери и к каждому отцу, чтобы с ранних лет — с мгновения, когда ребенок может что-то уже если не умом понять, то чуять сердцем, воспринимать чуткостью, принять благодать — сказать и нашим детям: вступи благоговейно, трепетно в ту область, куда никакая дверь — ни церковная, ни умственная, ни иная не вводит, а только безмолвное, трепетное предстояние пред Богом, — то Святое Святых — с тем, чтобы вырасти в полную меру роста Христова, уподобиться Матери Божией и стать храмом, местом вселения и Святого Духа, и Господа в Таинствах, и стать детьми нашего Небесного Отца. Аминь!

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 4 декабря 2012 года

  • Протоиерей Александр Ильяшенко Введение во храм Пресвятой Богородицы: Как очистить колодец души от хлама?
  • Протоиерей Валериан Кречетов Введение во храм Пресвятой Богородицы: Мы ничего своего не имеем
  • Протоиерей Валерий Захаров Проповедь на Введение Пресвятой Богородицы во Храм

Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника

По сохранившимся свидетельствам древних святых отцов церкви, шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками для отдыха.

Впереди процессии шли юные девы с зажженными свечами, за ними следовали Иоаким и Анна, которые вели за руку дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и знакомые. Когда процессия достигла Иерусалимского храма, навстречу ей с пением вышли священники во главе с архиереем Захарией. Праведная Анна подвела дочь к самому входу в Иерусалимский храм. Входом в храм служила площадка, к которой вели с земли 15 ступеней по числу 15 псалмов, воспевавшихся здесь священниками и левитами. Иоаким и Анна поставили Марию на первой ступени. Несмотря на юный возраст, Пресвятая Дева без всякой посторонней помощи поднялась на остальные 14 ступеней и стала на верху церковного помоста, чем удивила всех присутствующих.

Встречать Деву Марию вышли священники храма и сам первосвященник, которым, по преданию, был Захария, отец Иоанна Крестителя. По внушению свыше, он ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью и там указал ей место молитвы. Обычно девы, приводимые на службу Богу в храм, молились между церковью и алтарем, и только одной Марии, со времени ее введения, было позволено Захарией входить для молитвы во внутренний алтарь.

Праведные Иоаким и Анна, оставив Дочь в храме, возвратились домой. Мария же, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.

В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась.

Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось 15 лет, первосвященник и священники стали советовать ей оставить храм и, как полагалось тогда, выйти замуж. На это она поведала им о своем обете остаться навсегда девой, чем немало их удивила – по учению раввинов, каждая израильтянка и каждый израильтянин должны вступить в брак. Тогда священник Захария предложил ее родственнику, престарелому Иосифу, стать опекуном Марии. Чтобы исполнить закон, он должен был формально обручиться с ней, но на деле — стать хранителем ее обета. После обручения праведный Иосиф отправился с Пресвятой Девой в Галилею, в свой город Назарет.

В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского. В VIII веке проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.
С IX столетия праздник получил широкое распространение на христианском Востоке.

В качестве даты празднования практически повсеместно принято 4 декабря (21 ноября по старому стилю). Исключение составляют только коптские месяцесловы, в которых Введение во храм Богородицы отмечается 29 ноября, а также отдельные календари, бытующие в римской церкви, где оно было подвижным праздником и праздновалось в воскресный день после 11 ноября

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх